🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Simay
következő 🡲

Simay Gergely (Szamosújvár, Belső-Szolnok vm., 1823. júl. 2.-Kolozsvár, 1909. jan. 28.): műfordító, törvényszéki elnök. - A kolozsvári líceum elvégzése és a marosvásárhelyi kir. ítélő táblánál szerzett joggyakorlat után ügyvédi vizsgát tett. 1847-48: követi írnok az erdélyi ogy-en. 1848-49: Szamosújvár egyik követe a pesti, debreceni és szegedi ogy-en. 1850: ügyvéd, 1861: Szamosújvár polgármestere, követe 1867: a kolozsvári ogy-en, 1865-68, 1869-72, 1875-78: ogy. képviselője, mint ilyen az örm. kat. vallás egyenjogúsítását vétette törv-be (1868:43. tc. 16.§). 1872: a szamosújvári törv-szék elnöke, 1878: nyugdíjazták. Számos versford-a jelent meg 26 örm. költőtől a Bpi Szlében és az Armeniában. - Fm: Beszéde az erdélyi örm. kat. egyh. ügyében. (Armenia, 1889:1. sz.) K.D.

Szongott Kristóf: A m-örm. metropolisz. Szamosújvár, 1893. - Pallas XIV:1103. - Szinnyei XII:1020.

Simay Gyula (Szamosújvár, Belső-Szolnok vm., 1863. nov. 12.-Bp., 1944. jún. 8.): ítélőtáblai tanácselnök. - 1887: a bpi jogi drátus megszerzése után a bpi törv-széken joggyakornok. 1891: bíró a kolozsvári járásbíróságon, 1897: a nagyváradi törv-széken, 1901: a bpi kir. ítélőtáblán. 1917: az ítélőtábla tanácselnöke. 1922: a bpi örm. kat. egyhközs. egyik alapítója és 1933: világi elnöke. - Cikkeket írt az Armeniába. K.D.

Simay János (Szamosújvár, Belső-Szolnok vm., 1850. aug. 2.-Szilágysomlyó, 1925.): járásbíró, műfordító, közíró. - A gimn. alsó o-ait 1865: Szamosújvárt, a felsőket Kolozsvárt, a jogot Bpen végezte. Az Igazságügymin-ban s-fogalmazó, 1894: s-titkár. Betegsége miatt nyugalomba vonult. Újságokban jelentek meg örm. irodtört. tanulm-ai és versford-ai. Az Armenia 36 írását közölte. - Fm: Hogyan kell örm-ül olvasni. (Armenia, 1888:12. sz.) - Az örm-ek tört. a m. irod-ban. Uo., 1903:11, 12. sz. K.D.

Szinnyei XII:1022.