🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Spaits
következő 🡲

Spaits István, SJ (Körmend, Vas vm., 1742. dec. 16.-Székesfehérvár, 1804. márc. 24.): gimnáziumi igazgató. - Budán a szónoklati oszt-t elvégezvén, 1760. X. 28: Trencsénben lépett a r-be. Pappá szentelése után Nagyszombatban működött. A r. feloszlatása után 1773-: esztergomi főegyhm-sként Budán és Pesten a humaniorákat tanította. 1792: a székesfehérvári gimn. ig-ja. 1802. IX. 27: a jénai ásványtani társ. tagjává választotta. Ásványgyűjt-ét és kv-eit halála előtt Pannonhalmára küldte. - M: In obitum Mariae Theresiae augustae quum ei regia universitas Budensis ritu solemniori parentaret. Buda, 1781. - Földabrosza »mely a tudományoknak Mária Therézia alatt elrendeltetett állapotjokat mutatja«. H.n., 1783. 88

Horvát István: Nt. ~ hamvainak háláadatos tiszteletből szteli Székes Fehérváratt bőjt más havának 28. napján 1804. Pest, 1804. 88

Szinnyei XII:1329.