🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Strausz
következő 🡲

Strausz Antal (Nagylengyel, Zala vm., 1872. ápr. 2.-Nagylengyel, 1935. júl. 5.): kanonok. - Pinkafőn, Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Veszprémben tanult, a teol-t Veszprémben végezte, 1895. VI. 26: pappá szent. Zalaszentbalázson, 1899: Tapolcán kp. 1900: középisk. hittanári okl-et szerzett, s karkp. Veszprémben, 1904. II. 6: alkántor és sekrestyeig. 1905. V. 1: Zalamerenyén plnos, 1923. I. 7: a kiskomáromi ker. h. esp-tanfelügyelője, I. 23: veszprémi knk-plnos, a pléb-ról 1930. III. 1: lemondott, zalai főesp. és bői c. prép. - Zalamerenyén helyreállíttatta a pléb. épületeit, befedette a tp-ot, Nagylengyelben 1927: fivérével együtt a leányisk-val kapcsolatos apácazárdát alapított. 1923: Veszprémben megalakította a hölgyek Szeretet Egyes-ét, 1924: a ffiak részére a Credót, 1925: bővíttette a Szt Anna-tp-ot és tataroztatta a Heiszler-temetőkpnát, 1929: a Szt László-tp-ot. - M: A veszprémi pléb. tört. (Veszprémi Hírl. 1901:49-51. sz.; 1902:1-28. sz.) - A veszprémi Szt László tp. tört. Veszprém, 1902. - A veszprémi kápt. kvtárának betűsoros címtára. Uo., 1904. - Szt beszéd... 1904. VII. 3-án... Siófokon... Uo., 1904. - A mernyei pléb. tört. (Veszprémi Hírl. 1908:15-18. sz.) - A veszprémi nagyprép-ok 1630-1930. Bp., 1930. (Klny. Veszprémvm.) - Kz-ai: A veszprém-egyhm. papok felszentelésük sorrendjében 1760-1932. (Kz. a veszprémi kápt. magánlevtárában) - Veszprémi knk-ok. (kz. uo.) 88

Schem. Vesp. 1916:251; 1931:242. - Szinnyei XIII:78. - Géfin III:380. - Sziklay 1931:276; 1941:409. - Szegleti 1978:377. - Pfeiffer 1987:254.

Strausz István (Barka, Gömör és Kishont vm., 1865.-Bp., 1940. máj. 23.): számvevőszéki elnök. - A rozsnyói prem. gimn-ban éretts., a bpi tudegy-en jogot végzett, 1906: államtud. dr-rá avatták. 1886: a Belügymin. számvevőségén kezdte pályáját. 1891: a Legfőbb Állami Számvevőszékhez került, ahol 1911: oszt-tan., 1913: számvevőszéki tan., 1917: másodelnök, 1918. III. 1: a Legfőbb Áll. Számvevőszék elnöke. ~ hozta létre a 1915: a Mária kongr. kisegítő hadikórházát, a szegény katonacsaládok gyermekei részére napközi otthont szervezett. A Köztisztviselők Fogyasztási Szövetk-ének éveken át másodelnöke, buzgalmának eredménye a Collegium Marianum, az egri irgalmas kórház, a Szt Domokos-r. zárdája és tp-a stb. 1925: megkapta a Nagy Szt Gergely lovagrend parancsnoki keresztjét. 1918-19: számvevőszéki elnöksége idején tartott beszédeiért az ügyészség izgatásért eljárást indított ellene, de a bíróság 1920. VIII. 7: fölmentette az izgatás vádja és következményei alól, XII: nyugdíjazták. 1922: a nemzgyűl. választásokon pártonkívüli ellenzéki programmal a marcali ker. képviselőjévé vál. 1926. XII., 1931: és 1935: a képviselőválasztásokon újra megválasztották. 1927: Marcali díszpolgára, egyik utcájának névadója. A Tudegy. államvizsga biz., az államszámvitel tanf. államvizsga és a közigazg. tanf. vizsgabiz. tagja. Az Árpádházi B. Margit Egyhközs., 1930: a M. Pápai Lovagok Szöv. eln., a Terézvárosi Egyhközs. másodelnöke, a Berzsenyi Társ. tb. tagja. - Írása: Mo. és Lengyo. Bp-Warszawa, 1936. (A magyar állami budgetjoga); Polska i Wegri. Uo., 1936). Előszavai: Gúth Pál: A m. posta, telegráf és telefon számadástétele. Udvary Imre-Kiss János adatainak felhasználásával. (Bp., 1913); Szt István hét 1928. Emlékkv. (Uo., 1928) 88

Áll. Tisztviselők Lapja 1907:169. (ekkor lett oszt-tan.) - Deák 1927:321. (*1866!) - M. ogy. alm. 1927:268. Arck.; 1931:279. Arck.; 1935:525. - Corvina 1928. - Ogy. alm. 1931:263. Arck.; 1935:366. Arck. - Somogyi Helikon. Kaposvár, 1928:184. - Kerkápoly 1930:998. (*1866) - M. társad. lex. 1930:514. - Gellért-Madarász 1932:486. - Ki kicsoda? Bp., [1937]:767. (*1864!) - Nemz. Újs. 1940. V. 25. - Sziklay 1941:248. - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)