🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szuchy
következő 🡲

Szuchy Béla (1858. ápr. 21.-1913 u.): lelkész. - Gyulafehérvárt 1881. X. 30: pappá szent., teol. dr. 1903 (már)-1913 (még): a bpi cs. és kir. hadapródisk. lelkésze. - M: Istennel legfőbb hadurunk és hazánkért! A hadsereg ifj-a részére. Bp., 1897. - Gyulafehérvárt 1885: az Erdélyi R.K. Irod. Társaság közlönye, a Közművelődés szerk-je. 88

Kiss-Sziklay 1902:502. - Schem. Trans. 1903:248; 1913:283. - Szinnyei XIII:1153. (s.v. Szuchy) - Kemény 1942:157.

Szuchy Emil (Emilij) (*Kolosszabava, Sáros vm., 1885. febr. 16.): parókus. - 1894-: Eperjesen a kir. kat. gimn-ban és a g.k. papnöveldében tanult, 1906: az eperjesi egyhm. internátus, tanítóképző és felsőbb népisk. tanulm. felügy-je, 1909: pappá szent. Csicsón lelkész, 1914: Eperjesen kp. és hitokt., utóbb hittanár. 1927-39: ppi titkár, 1939: saját kérésére az eperjesi g.k. szem. tanulm. felügyelője. - Írásai: Alkotmány (1909/12, 14), Művészet (1909/11), győri Nagyasszonyunk (1910/11), Egyh. Közl. (1909), Élet (1910/12, 14), Deres, Egyh. és Isk., Egyh. Műipar, Eperjes, Eperjesi Lapok, Eperjesi Újs., kassai Esti Újs., Felsővidék, G.K. Szle, M. Állam, Prágai M. Hírl. (1923/38). - M: A sóhajok hídján. Elb-ek. Bp., 1911. - Eperjesen 1916. I. 7-1918. XII: a Nase Otecsesztvo g.k. hetilap fel. szerk-je. - Álnevei és betűjegye: ÉN; Filaret; 32; Százados; Szécsfaludy; Zé. 88

Schem. Ep. 1898:181. - Kemény 1942:211. (s.v. Emilij Szuchy, mint lapszerk.) - Bíró 1955:147, 181, 188, 192. - Gulyás 1956:637. - Viczián 1995:175. (1290.) - Gulyás-Viczián XXIX. (kz-ban)