🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tantos
következő 🡲

Tantos Ferenc (Tolna, Tolna vm., 1869. júl. 13.-Kalocsa, 1951. dec. 24.): vicerektor. - 1897. VII. 25: pappá szent. Vaskúton, 1895: Palánkán kp., 1901: Topolyán hitokt. kp., 1903-12: Kalocsán kp., 1904: kegyszerüzemi pénztáros, 1912: a szem. gazdásza és hitokt., 1913-15: népisk. hitokt., 1913-23: a szem. vicerektora. 1919: az Árpád nyomda ig-ja. 1921-23: a számvevőszék h. elnöke. 1928: tp-ig. 1932: a papnövelde gyóntatója. 1942: zsinati vizgáztató. - M: Lourdesi kilenced. Főkép a testi v. lelki betegek vigasztalására. Ford. Kalocsa, [1914]. 88

Schem. Col. 1913:189; 1942:293. - Diós 1999:219. (5278.) - Lakatos 2002:304. - Gulyás-Viczián XXX. (kz-ban)

Tantos Gyula (Tolna, Tolna vm., 1877. febr. 10.-Kalocsa, 1955. júl. 9.): kanonok. - Kalocsán éretts., 1896. X. 27-: a CGH növ-e, 1902. X. 28: pappá szent., teol. dr., jogot is végzett, bölcs. dr-rá avatták. 1905. III. 21: tért haza. Kalocsán az érs. líceum h. tanára, 1907. XII. 1: egyhm. cenzor. 1910. X. 28-1914: a Hittud. Főisk. dogmatika, fil. és ped. tanára, kórházi lelkész és a Ker. Munkásegylet vezérig-ja, 1170 kh parcellás bérlet vez-je. 1917-31: Baján a Szt István-tp. plnosa. - 1918. XII-1921. VIII. 20: a szerbek megszállta ter-en lévő 35.000 kh ter. érs. uradalmat mint a m. kormány s a kalocsai érs. teljhatalmú biztosa vezette. ~nak köszönhető a bajai főgimn. megszállás alatti megmaradása. - 1924. XI. 22: a hajósi ker. esp-e, főesp-h., 1931: knk. 1932-36: a főegyhm. AC első ig-ja, az 1933. szentévben megszervezte az egyetlen egyhm. zarándoklatot Rómába. 1936. VII. 27: bácsi főesp., a kalocsai gimn. érs. biztosa. 1939. X. 16: főszegyh. főesp., kápt. jószágkormányzó, a főszentszéki bíróság másodelnöke, a M. Orsz. Véderő Egylet és az ÖTÉ aleln., az Úri Kaszinó, a Vöröskereszt, a Kat. Kör tagja, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. tvhat. biz. tagja, Kalocsa város vm. képviselőtestületi és jogügyi biz. tagja, a Közp. E. T. eln., a Sárközi Ármentesítő és Lecsapoló Társ., 1939: az Egyhm. Takarékpénztár üv. eln., újfajta zsiliprendszert talált föl. 1944. V. 30: prel. és kormányfőtan., 1946. III. 21: nagyprép. Sz.L.-88

Veress II:273. (1903: sztelték pappá!) - Ker. m. közél. alm. II:1061. - Schem. Col. 1942:294. - KB 1955:135. - Diós 1999: 219. (5279.) - Gulyás-Viczián XXX. (kz-ban)