🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tauffer
következő 🡲

Tauffer Emil (*Lipótvár, Nyitra vm., 1870. aug. 19.): orvos, kórházigazgató. - El. és középisk-it részint Mo-on, részint Horváto-ban végezte, 1888: a bpi piar gimn-ban éretts., a bpi tudegy-en 1893: orvosdr-rá avatták. 1892 őszétől 1895. I-ig a bpi Kórszövettani és Bakteriológiai Int-ben egy. tanárs., 3 é. tanulm. ösztöndíjjal Bécsben, Boroszlóban, Berlinben, Párizsban és Hamburgban főként a bőrgyógyászatban képezte tovább magát. Hazatérve 1898-99: a bpi Irgalmas Rend kórházának rendelő bőrgyógyász főorvosa. Ezalatt műtősebészi okl-et szerzett. 1899 végén rövid időre vasgyári főorvos Krompachon (Szepes vm.), majd mint honvédfőorvos Fiumében szolgált. 1900. XII. 31: a tengerészeti hatóság és a veszteglőint. orvosa. A veszteglőint. kolera és pestis bakteriológiai vizsgálataival foglalkozva, e betegségek tanulmányozására Indiában is járt. A kivándorlók ellenőrzése is hatáskörébe tartozván, ismételten kiküldetésben tanulmányozta az Ellis Island-i (USA) veszteglőint. viszonyokat és az ottani trachomát. 1911: Bpen, Bécsben és Berlinben a fül-orr-gégészeti szakban képezte magát, 1912. VII: a fiumei betegsegélyző pénztár fül-orr-gége rendelésének vez-je is. A kolera behurcolása elleni munkájáért kir. tan. címet kapott. - 1914. VIII: önként jelentkezett harctéri szolgálatra, nyelvismeretei miatt honvéd ezredorvosként a zágrábi honvéd-csapatkórház s az 1600 ágyas I. sz. katonai tartalékkórház parancsnoka. 1916. II-: harctéri beosztásában tábori kórházparancsnok, majd mint törzsorvos hado. orvosfőnökként 24 hónapig az arcvonalban szolgált. 1918. XII: Oroszo-ból került haza. - 1924-ig a fiumei munkásbetegsegélyző fülész-gégész rendelő orvosa. 1923: egészségügyi főtan. címet kapott. Fiume Olaszo-hoz csatolása után az ol. állampolgárságot nem akarta, visszatért mint ideigl. nyugdíjazott tengerészeti orvos. - 1924. V. 1: Gyulán (ahol ekkor →Apor Vilmos a plnos) az áll. kórház ig-ja. A kórház irgalmas nővérei számára zárdát épített, a kórházban újra megnyitotta a gyakorló orvosi internátust, új szülészeti-nőgyógyászati o-t, fénykezelési és új röntgenint-et létesített. Megszervezte az elmebetegek tanyarendszerű foglalkoztatását és elhelyezését. Helyreállította a kórház majorját, sertéstenyésztő telepet létesített. Az új kórházhoz 2 emeletes pavilont épített, és berendezte a gyógyíthatatlan elmebeteg gyermekek számára. Kezdeményezte a családi ápolási telepet gyógyult trachomás elmebetegek számára Endrődön, valamint az önálló bőr-bujakórososzt-t, új mosoda és gépház létesítését. - A Kir. Orvosegyes., a Bpi Dermatológiai és Urológiai. Egyes., a Deutsche Dermatologische Gesellschaft és a Közkórházi Orvostárs. tagja. - Cikke: Népegészségügy (1928). - M: A prurigoról. Két eset kapcsán. Bp., 1898. (Klny. Orvosi Hetilap). - Morphologiai vérleletek ázsiai choleránál. Uo., 1899. 88

Szinnyei XIII:1352. - Oroszlány. 1929:136. Arck. - Gulyás-Viczián XXX. (kz-ban)