🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tornyai
következő 🡲

Tornyai Ferenc [előbb vsz. Schosberger] (Féltorony, Moson vm., 1863. máj. 8.–Torbágy, 1941. márc. 10.): esperes-plébános. – Bukarestben 1896. V. 9: pappá szent., Brailában, Gyurgyevóban (Rom.) misszionárius, 1899: Tordán (Torda-Aranyos vm.) kp., 1900–07: házi kp. és tanító Csalán (Alsó-Fehér vm.), 1903: átlépett a székesfehérvári egyhm-be, 1907–08: Szatmárnémetiben egyh. karnagy, 1908: Mányban (Fejér vm.) admin., 1915–41: Torbágyon plnos. – Cikkei: gyulafehérvári Közművelődés (1896, 1899: 12. sz. A Cantus Gregorianus), Kat. Egyh. Zeneközl. (1902: Utazás az egyh-i zenében; 1903: A cecilianus törekvések főbb akadályai; 1905: A Gregorian-kurzusok jelentősége, 1906: Editio Vaticana, a gregorian ének kiadása Róma által; 1907: A traditionalis Gregorián-karének) – M: 1. Száműzetésem ideje, vagy miért hagytam ott Oláho-ot. Marosvásárhely, 1899. (Klny. Székely Lapok) (1. és 2. kiad.; s.v. Tornyai) – Százhetvenöt elb. Jézus sz. szive ájtatosságának hasznos voltáról. Keller József Antal után ford. és átd. Szombathely, 1901. – Páduai szt Antalról 110 elb. Írta Keller József Antal, ford. és átd. Uo., 1902. – Orgona és orgonálás az egyház szolgálatában. Győr, 1906. – Magyarkimlén az Egyházi Zene 1906. XI. 22: havilap (egyetlen szám?). szerk. 88

Schem. A–R. 1903:123. (s.v. Tornyai), 1925:52. (s.v. Tornyai), 1950:130. (s.v. Tornyay) – Szinnyei. XIV:342. (s.v. Tornyai) – Zenei lex. 1931. II:618. (s.v. Tornyay) – Irodt. 1941: 2. sz. (G. P.) – Nemz. Újs. 1941. III. 15. – Viczián 1995:189. (279.) – Győr–Moson–Sopron m. sajtóbibl. 2000:149. (171.)– Gulyás–Viczián XXX: (kz-ban)