🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > U > Ugrin
következő 🡲

Ugrin Béla, SJ (Endrőd, 1919. máj. 22.–): kanadai magyar lelkész. – A kalocsai jezsuita gimn-ba 1937. VI. 14: éretts. VIII.15: belépett a r-be, a noviciátust Bp-en töltötte, 1939. VII.15: tette első fog-át. A retorikát Bp-en, a fil-t 1940–43: Kassán végezte. 1943. IX–1944. IX: Szatmáron nevelő. Behívták, a Debreceni 6. Kórházzal Thüringiába vitték, 1945. VII. 31: tért haza. – A teol-t a szegedi SJ főisk-n végezte, 1948. VI.29: itt sztelték pappá. 1949. III. 1: a főisk-t a kormány lefoglalta, az elöljárók 110 fiatal rtagot küldtek/menekítettek Ny-ra, pedig 3 ÁVÓ-s folyamatosan figyelte a házat. – ~ Innsbruckban tanult tovább, utolsó vizsgáját 1949. XII: Chieriben (Olo.) tette. 1950–51: Innsbruckban és Münchenben a m. egyetemisták lelkésze. A harmadik probációt  1951. V–1952. IX: Münsterben végezte, majd Kanadába küldték. – Courtlandban (Ont.) a Szt László egyhközs. kp-ja, 1954–67: plnosa. 1967: tanulmányúton San Franciscoban és a kanadai Londonban (Ont.). 1968: a torontói Szent Erzsébet egyhk. kp-ja. 1969: a londoni  (Ont.) Szt István, 1971. X:  a vancouveri Magyarok Nagyasszony egyhk. plnosa. 1995: nyugdíjazták, a hamiltoni (Ont.) Szt Erzsébet Villa lelkésze. s.k.

Ugrin Gábor (Gyula, Békés vm., 1932. márc. 13.–): énektanár, karnagy. – 1952–55: a bpi Apáczai Csere János Ped. Főisk. ének-zene szakán, 1955–59: a Liszt Ferenc Zeneműv. Főisk. középisk. énektanárképző és karvezető szakán Vásárhelyi Zoltán növendékeként okl. szerzett. – 1950: Bpen a MÁVAG-ban vasesztergályos, Nagybátonyban tanító. 1954: a bpi V. ker. Szemere u. ált. isk., 1958: az Egressy Gimn., 1960–78: a Veres Pálné Gimn. énektanára és karvez-je. 1969–: a Bartók Béla Zeneműv. Szakközépisk. tanára, 1985–: a Liszt Ferenc Zeneműv. Főisk. docense. A Csepeli Munkás Kórus, a Tatabányai Bányász Vegyeskar, a M. Áll. Énekkar és a Főv.-i Énekkar, 1965–: az Ifj. Zenebarátok Közp. Kórusának karnagya. Kórusaival hanglemezfölvételeket készített. – 1978–: a M. Kodály Társ. elnöks. tagja. – M: A mi dalaink. Összeáll. 4. kiad. Bp., 1977. (új lny. 1986) –  Ének-zene a gimn. 1–3. o. sz. Lukin Lászlóval. Uo., 1994. – Ének -zene a középisk. 9–10. évf. sz. Komlós Katalinnal, Lukin Lászlóval. Uo., 2004) – Lemezei: Liszt: Kórusművek: Ave Maria, Ave maris stella, Te Deum (Hungaroton), Inno a Maria Vergine stb. (CD, 1990), Palestrina: Missa de Beata Vergine (CD, 1995) –  Bárdos: Kórusművek (CD, 2001) 88

Ki kicsoda a m. zeneéletben? 1979: 328., [1988]: 479. – Zeneszó. 1992: 5. sz., 6. sz. (Ugrin Gábor: "Első az egyenlők között." /1-2. r./ [Riporter:] Benő Gergely)

Ugrin József (Endrőd, Békés vm., 1910. febr. 18. – Bp., 1993. márc. 14.): politikus. – A Pázmány Péter Tud.egy. 2 félévig joghallg., 1929–31: a Pécsi Nemz. Szính., a Belvárosi Szính. s.színésze, 1931–35: Fro-ban és gyarmatain Algírban Fr. Egyenlítői Afrikában (Csád), Marokkóban, Libériában és Szenegálban élt. 1935–46: a →Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Titkársága (KALOT) vez. munk., majd főtitkára, és 1940. X. 1–: Érden az első állandó hazai kat. népfőisk. ig. 1944. X: a →Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) egyik alapítója. Bp. ostroma előtt Debrecenbe ment, részt vett a demokratikus hadsereg toborzásában, s a kat. egyes-ek fölélesztésében. Bpen néhány hétig Pálffy József gr. egyik titkára. 1945. IV–: a →Demokrata Néppárt (DNP) megalakításában, párton belüli szakadási után a KALOT szervezője. 1946. VII: a KALOT föloszlatása után Hajdúnánáson gazdálkodó. 1947. VIII: a →kékcédulás választásokdon a Pest vm-i listán szerzett mandátumát XII. 12: átadta Pusztai Ferencnek, ö a párt orsz. listás mandátumával maradt a DNP ogy. képviselője. Az ÁVO a besúgói szerep visszautasítása miatt 1948. VI: Szipka József képviselőtársa bejelentésére, hogy „fasiszta sajtótermék" a KALOT Forrás-Tár 1940–42: fel. szerk. volt a 1948. VII. 7: mandátumától megfosztották, teljesen visszavonult a politikától. 1948-1958: Hunyán 9 kat. holdon gazdálkodott gyümölcsöt termesztett, 1951 k. kulákká nyilvánították, földjét fölajánlotta az államnak. Szüleinél Endrődön alkalmi mezőgazd. munkákból éltek, 1956. X. 23. után pol. szerepet nem vállalt, csupán megpróbált élelmiszert vinni Bpre, teherautójukat Szolnoknál visszafordították.1957: a Főv. Ingatlankezelő Váll. villanyszerelő s.munkása, 1958 k. – 1976 XII: nyugdíjazásáig a répcelaki Szénsavtermelő Váll. propagandistája, piackutatója, kiállításrendezője. 1983. IV–:a Hazafias Népfront keretében alakított Népfőiskolák Baráti Köre aleln. 1989. III. 17: részt vett a KDNP újjáalakításában, az intézőbiz. tagja. – Cikkei: Forrás (1984: 12. sz.A KALOT parasztifj. mozg. és népfőiskolái) – Cikkei: Forrás (1984: 12. sz.A KALOT parasztifj. mozg. és népfőiskolái) – M: Virradat. Színmű. Bp., 1938.Vezérkönyv. Uo., 1940. Föld és lélek. 3 előadásvázlat. Uo., 1947. A KALOT parasztifjúsági mozgalom és népfőiskolái. Kecskemét, 1984. Emlékeim a KALOT paraszt ifjúsági mozgalomról, a népfőiskolákról, meg egy kicsit élőbbről is. Uo., 1995. – 1940–44: a Sajtókamara újságírói szako. tagja. – A Forrástár 1940–42: fel. szerk.? 1941–42: a Dolgozó Fiatalság Vezetői szerk. 88

Sajtókamara évkve. 1940: 88., 1941: 126., 1942: 146., 1943: 172. – Mozgó Világ, 1986 (Balogh Margit: Egy bokréta vattacukor... Beszélgetés ~el). – Ogy. alm. 2005: 414.Gulyás–Viczián XXX: (kz-ban)