🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > U > udvarnokok
következő 🡲

udvarnokok (lat. panisdatores): a királyi, királynéi és hercegi udvarispánságok önállóan termelő földművelő népe. – Kedvezőbb helyzetben voltak, mint a többi szolgáló népek. I. Károly Róbert kir. idején (ur. 1308–42)  még kimutathatók. Az 1351. évi törv. a jobbágykilencedet rájuk is kirótta. Nagy többségük a jobbágyságba olvadt, egészen kis részük lett nemessé. B.A.

Hóman–Szekfű I: 399. –Györffy 1983:651.