🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vendl
következő 🡲

Vendl Aladár (Ditró, Csík vm., 1886. nov. 18.–Bp., 1971. jan. 9.): geológus, egyetemi tanár. – 1904: a soproni főreálban éretts., 1910: ásványtanból drált. 1908. IV. 1: a bpi műegy. ásvány- és földtani tanszékén kisegítő tanárs., 1910: tanárs.; a Duna homokjának ásványi összetételét vizsgálta. 1909–11: a bpi Keresk. Akad. szervetlen vegytan tanára is. 1912. II: az Áll. Földtani Int. geológusa, 1921–27: országos geológusa. 1914: a műegy. a Tektonikai geológia tárgykör mtanárává képesítette. Az I. vh-ban katona, 1915. VII. 8: orosz hadifogoly, megjárta a szibériai fogolytáborokat, 1918. VI. 8: érkezett haza Zsolnára. 1919: a Tanácsközt. idején a Marx–Engels munkásegy. előadója. 1920: olajkutatóként Zalaszentmihály, 1921: Hahót, 1922: Szigetvár, 1923: Vásárosnamény, 1924: Szatmárököritó környékét, 1926: a porcsalmai gázkitörést vizsgálta. 1926: a műegy. ásvány- és földtani tanszékének ny. rk., apósa, Schafarzik Ferenc utódaként 1927. X. 4–1960. IX: nyugdíjazásáig ny. r. tanára. 1933/34: a vegyészmérnöki, 1935/36: a gépész- és vegyészmérnöki kar dékánja, 1940/41: a műegy. rektora. – 1922. V. 11: a MTA l., 1931. V. 15: r. tagja, 1943. V. 14–1945. X. 29: másodelnöke, 1945. V. 30: tb., 1949. X. 31: ismét r. tagja. 1925–32: a Magyarhoni Földtani Társ. választmányi tagja, 1932–40: elnöke, majd tb. tagja; 1927: a SZIA IV. o. s az ang., finn, fr., ném. földtani társ-ok tagja. 1939–44: a MTA képviselője a felsőházban. 1936: Szabó József-emlékérmet, 1948: Kossuth-díjat kapott. – A laza üledékes kőzetek hazai vizsgálatának megindítója, homokvizsgálatai klassz. értékűek. A szulfátos talajvizek betonbontó hatásával foglalkozva eljárást dolgozott ki a szulfátos betonkorrózió megszüntetésére. 181 tud. dolgozata jelent meg. – M: Adatok a Duna homokjának ásványtani ismeretéhez. Bp., 1910. – Stein Aurél gyűjtötte közép-ázsiai homok- és talajminták ásványtani vizsgálata. Uo., 1913. – A Velencei-hg. geológiai és petrografiai viszonyai. Uo., 1914. (ném-ül is) – Földtan. Uo., 1919. (Marx-Engels munkásegy. kiadv.) – A MTA tagjainak hatása az ásványtan és kőzettan fejlődésére hazánkban. Uo., 1920. – Amfibolitok a D-Kárpátokból. Vendl Miklóssal. Uo., 1921. – A mo-i riolittípusok. Uo., 1926. – A budai hg. kialakulása. Uo., 1928. – Lóczy Lajos tb. tag emlékezete. Uo., 1928. (MTA emlékb. XX. 9.) – Geológiai kirándulások Bp. környékén. Schafarzik Ferenccel. Uo., 1929. – A Cserhát piroxénandezitjairól. Uo., 1932. (Klny. Mat. és Termtud. Ért.) – A kiscelli agyag. Uo., 1932. (ném-ül is) – A Szászvárosi és Szebeni Havasok kristályos ter-e. Uo., 1932. – A Csódihegy andezitjának mállásáról. Takáts Tiborral. Uo., 1933. – Pálfy Móric l. tag emlékezete. Uo., 1933. (MTA emlékb. XXI. 14.) – Böckh Hugó l. tag emlékezete. Uo., 1934. – A bp-környéki löszről. Takáts Tiborral és Földvári Aladárral. Uo., 1934. – Adatok a cserépfalusi paleditok kőzettani ismeretéhez. Uo., 1935. (Klny. Mat. és Termtud. Ért.) – A Börzsöny-hg. löszének ismeretéhez. Takáts Tiborral és Földvári Aladárral. Uo., 1936. – Tanévnyitó és székfoglaló beszéde. Uo., 1941. – Ásványtan egy. és főisk. hallg-k számára. 1. Ásványtan. 2. Részletes ásványtan. 1–2. köt. Mauritz Bélával. Uo., 1942. – Vál. fejezetek a geológiából. Papp Ferenccel. Uo., 1942. (Mérnöki Továbbképző Int. kiadv. II. 6.) – Bp. gyógyforrásai közös védőter-ének tervezete. Uo., 1944. (Klny. Hidrológiai Közl.) – A bpi melegforrások. Uo., 1944. (Klny. B. Szle) – A bpi keserűvizes telepek hidrogeológiája. Uo., 1949. – Geológia. 1–2. köt. Egy. tankv. Uo., 1951. (3. jav. kiad. 1957–63) – Schafarzik Ferenc, a hazai műszaki földtan megalapítója 1854–1927. (Bibliogr. Bauer Jenő)  Uo., 1954. – A bpi Műszaki Egy. ásvány- és földtani tanszékének tört. Uo., 1957. – Az eruptív kőzetek mállásának vizsgálata. Uo., 1957. – A 100 é. Magyarhoni Földtani Társ. tört. Uo., 1958. T.E.

MTA tagajánl. 1921:58; 1922:29. – SZIA tagajánl. 1922:28; 1927:24. – Ki kicsoda? 1936:888. (*nov. 17.), 1969:583. – Ogy. alm. 1939:544. Arck. – Ker. m. közél. alm. II:1156. – Földtani Közl. 1956:349. (~ 70. szül. évford-ja); 1971:356. (Bidló Gábor: Dr. ~ emlékezete 1886–1971) Arck. – Bányászati és Kohászati Lpk. 1971:356. – Hidrológiai Közl. 1971:293. (Vitális György) – M. Nemz. 1971. I. 12. – M. Tud. 1971:477. (Szadeczky-Kardoss Elemér) Arck. – MTA tagjai 1975:497. – MÉL III:832. Arck. – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)