🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vercelli
következő 🡲

Vercelli: érseki székhely Itáliában. – A 3. sz: alapított  ppség 1817. VII. 17: érsség lett. Suffr-ai: Alessandria, Biella, Casale Monferrato, Novara. – 1659 km˛-en 2007: 183.893 l, 179.000 h, 117 pb, 109 ep, 24 szp, 10 ád, 28 sz, 351 szn, 15 ni, 26 ki-e volt. **

AP 2007:794, 1159.

Vercelli János, B. OP (Mosso S. Maria [?], É-Itália, 1200 k.–Montpellier, Fro., 1283. nov. 30.): rendfőnök. – A párizsi egy-en jogot végzett. Itt, Paviában és Vercelliben tanított. B. Szász Jordán prédikációi hatására 1229: Bolognában lépett a r-be. 1234: Vercelliben konventot alapított, ahol teol-t tanított. 1245: itt, 1256: a bolognai konventben prior. 1257–64: a Lombard rtart., kb. 30 konvent és több mint 600 szerz. főnöke. 1262: főisk-t nyitott a milánói Szt Eustorgius-konventben. 1264. VI. 7: a párizsi ált. kápt. rfőnökké választotta, e tisztséget haláláig viselte.  Gyalog járta végig Fro, Itália és Mo. domonkos konventjeit.  IV. Ince p. (ur. 1243–54) inkvizitorként küldte Velencébe. IV. Orbán p. (ur. 1261–64) a kereszthadjárat ap. prokurátorává nevezte ki,  IV. Kelemen p-nak (ur. 1265–68) tanácsadója volt. B. X. Gergely (ur. 1271–76) békítő követe a Velencei és Genovai közt., a pízai, firenzei, bolognai és velencei guelfek és ghibellinek, s IV. (Kun) László (ur. 1272–90) és Ottokár cseh kir. vitájában. 1274: résztvett a II. →lyoni zsinaton. XXI. János p. 1276: Kasztíliába küldte, hogy közvetítsen X. Alfonz és III. Fülöp fr. kir. között. III. Miklós p. követként küldte Fro-ban és Angliába, 1278. V. 15: kinevezte jeruzsálemi pátriárkává, amit ~ nem  fogadott el. Két alkalommal próbált lemondani a rfőn. rangról, de rendtársai kérésére és a pápa parancsára megmaradt tisztében. Aquinói Szt Tamást 1259: ismerte meg. Bolognában elkészíttette Szt Domonkos sírját. – 1273: a budai domonkos konventot vizitálta, összegyűjtette Árpádházi (Szt) Margit életének adatait és megírta életét; ez lett a későbbi Margit-legendák alapja. Kortársaitól a „Béke zarándoka” c-et kapta. Tiszt-e a r-ben, s főként Vercelliben élt, X. Pius 1903: hagyta jóvá kultuszát. Ü.: dec. 1. **

BS VI:918. – KL II:406.