🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vezerle
következő 🡲

Vezerle Gáspár (Pápa, Veszprém vm., 1794. dec. 31.–Eger, 1870. máj. 22.): kanonok. – Szülővárosában és Egerben tanult, papnöv. lett. 1818: fölszent. Arlón, majd Miskolcon kp., 1827: Tibolddarócon, 1830: Harsányban plnos. 1851: alesp. és egri knk., 1856: szabolcsi prép., 1859: pankotai főesp., 1865: egervári kisprép. – Cikkei: Religio (1844:5, 47, 53, 57–58, 60), Kat. Néplap (1850:1, 55, 57–61, 63–64), Eger, stb. – Fm: A religionak... örökös boldogságra valódi s dicső behatása. Eger, 1836. – Népszerű erkölcstan ker. kath. családok számára. Pest, 1851. – Népszerű vasár- és ünnepnapi homiliák... 1–3. köt. uo., 1854. 88

Koncz 1892:246. – Szinnyei XIV:1187. – Puskás 1980:116.

Vezerle Ignác (Pápa, Veszprém vm., 1803. aug. 4.–Alsópáhok, 1872. dec. 13.): plébános. – Pesten, Győrött, 1818–19: Szombathelyen tanult, a teol-t 1819–20: Veszprémben, 1820–24: Bécsben a Pázmáneum növendéként végezte, 1825: teol. dr. X. 12: Bezerédy Ferenc családjánál nevelő, XII: a bécsi Augustineumban tanult tovább. 1826: pappá szent. 1828. VIII. 17: Veszprémben a szem. tanulm. felügy-je és sztszéki jegyző, 1832. VI. 6: Ácsteszéren plnos. 1833: a szem. erkölcstan és lelkipásztorkodástan tanára, 1843. XII. 23–1849. VIII. 31: kötelékvédő. 1846. X. 3: a pesti Tudegy. Hittud. Karának bekebelezett tagja. 1859: Alsópáhokon plnos. – Beszédei: Pázmány-Füzetek (1855). – M: Szt István, első s ap. király mint népének első nevelője. Így hirdette Bécsben... Bécs, 1840. – A nyilvános isteni tisztelet és haza boldogsága. Pest, 1844. – A nagyhéti ájtatosság kézikv-e, a kath. hívek sz. Veszprém, 1848. – Ünnepi, alkalmi és bőjti szt beszédek. 1–3. köt. Uo., 1857. 88

Szinnyei XIV:1187. – Pfeiffer 1987:1077.