🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zimmermann
következő 🡲

Zimmermann   →ács

Zimmermann Jakab (Vác, Pest, Pilis és Solt vm., 1808. febr. 6.–Kecskemét, 1878. jún. 5.): tanár. – Vácott tanult, 1826: lépett a piar. r-be, 1831: a pesti egy-en bölcsész dr. 1831–39: a budai piar. gimn. tanára. 1840: a bécsi nemesi konviktusban m. nyelvtanár. 1846: kilépett a r-ből. 1846–56: a pesti kir. kat. tanítóképző tanára, 1860: a kecskeméti kat. el. népisk. ig-ja, 1873: a kecskeméti áll. főreálisk. tanára. – Számos, több kiadást megért el. és középisk. tankönyvet írt. Az ifj. számára Nagy Márton piar-val írt enciklopédiájával éppen úgy a változatos világot akarta megismertetni tanítványaival, akárcsak a fénykép őséről, a daguerrotipiáról frissen írt kv-ével; összeáll. isk. szavalókv-et „jelesb íróink műveiből”, valamint egy népszerű neveléstant is. – Fm: Daguerre képei elkészítése módjának leírása. Uo., 1840. – Ifj-ot képző ismeretek tára. Nagy Mártonnal. 1–4. köt. Bécs, 1840–42. – M. irod. Uo., 1843. – Kikérdő vallástan. Koczányi Ferenccel. Uo., 1844. – Egészség, s rögtöni esetek gyógytana. Uo., 1845. – Vallási szokások és szert-ok magyarázata. Buda, 1845. – M. nyelvtan az elemi és reálisk-k használatára. Pest, 1850. – Népisk-k kv-e. Társszerzővel. 1–2. köt. Pest, 1853. – Képes kis katekizmus. Uo., 1854. – Népszerű neveléstan szülők, nevelők s tanítók számára. Uo., 1855. – Szavaló, ipar- s népisk-k számára. Uo., 1872. M.I.

Szinnyei XIV:1860.

Zimmermann Károly (1808. máj. 1. – Püspöki(?), 1881–1896?): plébános. – Nagyváradon 1831. VIII. 15: pappá szent., 1838: szegyh. szónok, 1840: Szarvason plnos, 1843: püspöki titkár és szentszéki ülnök, 1844: Belényesen plnos és h.esp., 1851: szegyh. hitszónok, 1852: Sarkadon, 1856: [Várad]Püspökiben plnos. – Cikke: Egyházi Tár (1837. X: 164. A nagyváradi székes tp.) – M: A papi hivatal (beszéd). Debrecen, 1837. – Imádságos és olvasó-kv. szolgálatban lévők számára. Magyarosította. Nagyvárad, 1839. – Keresztény kat-ok tp-ainak tiszteletre-méltó volta. Az ó-kigyósi tp. felszentelése ünnepén ... Uo., 1844. – A nagyváradi L. Sz. Egyházmegyei clerus érdemei. Uo., 1864.  88

Schem. M-V. 1875:[134] – R. k. egyetemes névtár 1878:260. – Karsch Lollion: Szt beszéd, melyet ~ 50 é. áldozári müködésének ünn. jubil. alkalmával a várad-olaszi pleb. tp-ban, 1881. VI 5. tartott. Nagyvárad, 1881. – Szinnyei XIV:1864. (életr. nélkül) – Bíró 1955:486. – Gulyás–Viczián XXXII: (kz-ban)

Zimmermann Róza (Rózsi) (1900–1969.) evangélikus leánycserkész vezető. – 1939: a Magyar Leánycserkész Szövetség főtitkára, 1945–46: elnöke. 1939: a Gödöllőn rendezett Pax Ting, leánycserkész világtalálkozó táborvezetője. – M: Szabályzatok és utasítások. Bp., 1937. – Szabályzatok és utasítások kve. Bp., 1938. (A M. Cserkészleány Szöv. 4.) (2. kiad. 1942) – A 3. osztályú próba. Bp., 1939. (U. az 5.) –  A 2. osztályú próba. Bp., 1939. (U. az 6.) – Az 1. osztályú próba. Bp., 1939. (U. az 7.) Bo.J.–Fe. Má.–88

Gulyás–Viczián XXXIII: (kz-ban)


Zimmermann Róza (Rózsi) (1900–1969.) evangélikus leánycserkész vezető. – 1939: a Magyar Leánycserkész Szövetség főtitkára, 1945–49. I: elnöke. Bo.J.–Fe.Má.

Zimmermann Vilma M. Lidvina SZINT (Dóczifürész, Bars vm., 1875.–Jászberény, 1952. febr. 9.): szerzetesnő. – 1900. VIII. 16: Szatmárnémetiben lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1903. VII. 18: uitt tette. Az esztergomi zárdában házgondnok.– 1950 u. a jászberényi szoc. otthonban élt. r.k.