🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bergyajev
következő 🡲

Bergyajev, Nyikolaj Alexandrovics (Kijev, 1874. márc. 6.-Clamart, Fro., 1948. márc. 23.): filozófus, teológus. - 1900 k. megkísérelte a marxizmus és az idealizmus szintézisét; sajátos módon jutott el a K-i (ort.) ker. hitre. 1922: kiutasították Szovjet-Oroszo-ból. Berlinben megszervezte a vallásos szellemű or. emigráció közp-jává lett Vallásfilozófiai Akadémiát. 1925-től Párizsban élt, ahol 1925-40: szerk. az or. emigránsok Put c. folyóir-át. Homjakov (1804-60) követője, a Dosztojevszkij szellemi hatását tükröző or. egzisztencializmus fő képviselője. A kísérletében, hogy szintézisbe hozza a K-i és Ny-i szellemiséget (a monizmust és a dualizmust, a misztikát és modernizmust) Alexandriai Kelemen és Origenész, J. Böhme és a ném. idealizmus befolyásolta. - ~ szerint valódi realitása csak a szubjektumnak van. Erősen hangsúlyozta a szabadság primátusát a léttel szemben. Megkülönböztette az elsődleges, isteni semmit, az ősszabadságot a teremtő Istentől; tagadta a gondviselést, elutasította az örök kárhozatot. A házasságról és a családról negatív értelemben vélekedett. - M-ul: Az új középkor. Szemlélődések Oroszo. és Eu. sorsán. Ford. Sebestyén Géza és Lotz János. Bp., 1935. B.P.

Rössler, R.: Das Weltbild N. Berdjajews. 1956. - Lowrie, D.: Rebellicus Prophet. A Life of N. Berdyaev. New York, 1960. - Wernham, J.: Two Russian Thinkers. An Essay in Berdyaev and Shestov. Toronto, 1968. - VIL I:855. (művei felsorolásával)