🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Chaminade
következő 🡲

Chaminade, Guilleume Joseph, B. (Périgueux, Fro., 1761. ápr. 8.-Bordeaux, 1850. jan. 22.): rendalapító. - Mélyen hívő család 14. gyermeke, testvérei közül még hárman lettek papok. 1771: kisszeminarista Mussidanban, 1775: szegénységi, tisztasági és engedelmességi magánfogadalmat tett. A teol-t Périgueux-ban, Bordeaux-ban és Párizsban végezte, 1784: pappá szent., 1785: teol-ból drált. A fr. forr. kitöréséig a mussidani szem-ban tanított 2 testvére mellett. 1790: Bordeaux-ba költözött. 1791: nem volt hajlandó esküt tenni a polg. alkotmányra, ezért papi tevékenységét csak titokban folytathatta. 1795: ~ kapta a kényes feladatot, hogy visszafogadja az egyhm-be azokat, akik letették az esküt, s mintegy 50 pappal készítette elő a kiengesztelődést. A Direktórium idején, 1797: kénytelen volt Zaragozába (Spo.) emigrálni. A közeli Pilari Szűzanya-kegyhelyen megerősödött a máriás apostolkodás iránti elkötelezettsége, s 1800. XI-i visszatérése után újjáalapította a régi Mária Társaságát, melynek tagjait hittanra oktatta és szt életre biztatta. 1800-02: Bazas egyhm. újjászervezésének ap. adminisztrátora, 1801: ap. misszionárius. 1803: bordeaux-i knk. A társaság elterjedt Bordeaux környékén, majd egész Fro-ban, egyes csoportok világi magánfogadalmat is tettek. ~ 1816: Batz de Trenquelléonnal (1789-1828) Agenben megalapította a Szeplőtelen Szűz Mária Leányai, 1817: Bordeaux-ban Mária Társaságát, az első tagok a Mária Társaságokból kerültek ki. Mindkét ág neveléssel foglalkozott, elemi, közép- és kereskedelmi isk-kban. Tanárok hitoktatását is végezték, de az 1830-as forr. ezt meghiúsította. 1839: megjelentek Svájcban, 1849: az USA-ban is. Utolsó éveiben ~ számos nehézséggel (egészségi, anyagi gondok, néhány tanítványának távozása, félreértések stb.) is szembekerült. - M: Manuel du Serviteur de Marie. Bordeaux, 1801. További nagyszámú műve kéziratban maradt. - B-gá avatási eljárása 1918: kezdődött, II. János Pál p. 2000. IX. 3: b-gá avatta. **

NCE III:440. - LThK 1993. II:1004.

Chaminade, Guillaume-Joseph, B. (1761. - Bordeaux, 1850. jan. 22.): pap, rendalapító. - Kisgyermekkorábnan súlyos baleset érte, felgyógyulását a Szűzanyának tulajdonította. 1785. a Bordeaux-i egyhm. papjává sztelték, a Mussidanban Szt Károly koll. tanára lett. A →francia forradalom idején rejtőzködve, egyre inkább a Szűzanya oltalma alatt végezte lelkipásztori munkáját. 1797: a terror csillapodtával nyilvánosság elé lépett, letartóztatták és száműzték. Zaragozába (Spo.) ment, a pilari kegyhely közelében mádságos visszavonultságban várta a nyugodtabb időket. A kegykápolnában kapta az első ind1ítást, hogy rendet alapítson. - 1800 vége felé visszatért Fro-ba. Bordeaux-ban telepedett meg s hozzáfogot terve megvalósításához. Fiatalokból Mária-kongregációt szervezett, s nagyon komoly lelkiéletre és apostolkodásra vezette őket. A kongreg. hamarosan idősebb számára is kinyílt, fiukat és leányokat, ffiakat és nőket egyaránt fogadott. Csoportjaiban őszinte Mária-tiszteletet ébresztett és a hitét vesztett Fro. térítését tűzte ki célul. A teljes odaadásra kész tagokból alapított meg 1816: A Szeplőtelen Szűz Leányai és 1817: a marianisták ffi kongr-ját. ~ meg volt, győződve arról, hogy az Eh. életének utolsó szakasza Mária órája lesz. A vallási közömbösséget eretnekségnek tekintette, Élete utolsó időszakában nagy keserűséget okoztak neki azok a rendtagok, akikre a leginkább számított. Mint annyi alapítót, öregségére őt is elnémították és félreállították.**

L'Osservatore Romano, 2000. IX. 3.

eredetileg itt jelent meg


Chaminade, Guilleume Joseph, B. (Périgueux, Fro., 1761. ápr. 8.–Bordeaux, 1850. jan. 22.): rendalapító. – Mélyen hívő család 14. gyermeke, testvérei közül még hárman lettek papok. 1771: kisszeminarista Mussidanban, 1775: szegénységi, tisztasági és engedelmességi magánfogadalmat tett. A teol-t Périgueux-ban, Bordeaux-ban és Párizsban végezte, 1784: pappá szent., 1785: teol. dr. A fr. forr. kitöréséig a mussidani szem-ban tanított 2 testvére mellett. 1790: Bordeaux-ba költözött. 1791: nem volt hajlandó esküt tenni a polg. alkotmányra, ezért papi tevékenységét csak titokban folytathatta. 1795: ~ kapta a kényes feladatot, hogy visszafogadja az egyhm-be azokat, akik letették az államesküt, s mintegy 50 pappal készítette elő a kiengesztelődést. A Direktórium idején, 1797: kénytelen volt Zaragozába (Spo.) emigrálni. A Pilari Szűzanya-kegyhelyen megerősödött a máriás apostolkodás iránti elkötelezettsége, s 1800. XI-i visszatérése után újjáalapította a régi Mária Társaságát, melynek tagjait hittanra oktatta és szent életre biztatta. 1800–02: Bazas egyhm. újjászervezésének ap. adminisztrátora, 1801: ap. misszionárius. 1803: bordeaux-i knk. A társaság elterjedt Bordeaux környékén, majd egész Fro-ban, egyes csoportok világi magánfogadalmat is tettek. ~ 1816: Batz de Trenquelléon segítségével (1789–1828) Agenben megalapította a Szeplőtelen Szűz Mária Leányai, 1817: Bordeaux-ban Mária Társaságát, az első tagok a Mária Társaságokból kerültek ki. Mindkét ág neveléssel foglalkozott, elemi, közép- és keresk. isk-kban. Tanárok hitoktatását is végezték, de az 1830-as forr. ezt meghiúsította. 1839: megjelentek Svájcban, 1849: az USA-ban is. Utolsó éveiben ~ számos nehézséggel (egészségi, anyagi gondok, néhány tanítványának távozása, félreértések stb.) is szembekerült. – M: Manuel du Serviteur de Marie. Bordeaux, 1801. Sok egyéb műve kéziratban maradt. – B-gá avatási eljárása 1918: kezdődött, II. János Pál p. 2000. IX. 3: b-gá avatta. **

NCE III:440. – LThK 1993. II:1004. – L’Osservatore Romano, 2000. IX. 3.