🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Ciculini
következő 🡲

Ciculini Ferenc, Cikulin, br. (Fiume, ?-1681. máj. után): kinevezett püspök. - Sankt Martinban (Stájero.) plnos, 1670: Szelepcsényi érs-től c. apátságot kapott. Ettől kezdve elöljárója, a cilli főesp. hatósága alól kivonta magát; ebből per keletkezett, amit elveszített. Nagyravágyó és hatalmaskodó volt, életmódja ellenkezett lelkészségével. - Buonvisi bécsi nuncius ajánlására I. Lipót 1678. IX. 2: nevezte ki zengg-modrusi pp-ké, amit a p. nem erősített meg. A kinevezés visszavonása helyett önkéntes lemondásra akarták bírni, de azt ~ elutasította. A kir. kinevezés birtokában Zenggbe ment, 1679. V: átvette az egyhm. kormányzását, sőt knk-ot is kinevezett, bár ehhez sem volt joga. A ppség kamarai kezelésű javait nem adták át ~nek. A prágai udvar a biduai c. ppségre való áthelyezéssel akarta megoldani a helyzetet, de ezt 1680. III. 2: Róma elutasította azzal, hogy ~ semmiféle címet nem érdemel. 1680. V: lemondásra szólították föl, de utóda, Trivulsio Demeter székét csak 1681. V. második felében foglalhatta el. T.E.

Mendlik 1864:121. (s.v. Cikulini Liber Ferenc br., 1670-80: pp.) - Gams 1873:389. (52.) - Fraknói 1895:394. - Schem. Z-M. 1916:34. (5.) (s.v. Cikulin)