🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Confutatio
következő 🡲

Confutatio (lat. 'cáfolat'): katolikus válasz az →ágostai hitvallásra. - A p-i legátus, →Campeggio Lorenzo 20 teológust bízott meg a ~ összeállításával. Mivel lassan dolgoztak, a megbízást J. →Eck-nek adták át. Az elkészített anyagot a biz. átnézte, a legátus jóváhagyta, s 1530. VII. 12: Catholica et quasi extemporalis Responsio c-mel a cs. elé terjesztették. A cs. hosszúsága (351 lap) és éles hangja miatt elvetette. →Cochlaeus és A. Haldrein Brevis ad singula puncta confessionis... responsio c-mel új tervezetet készített, minek alapján VII. 22: a cs. megbízást adott a ~ elkészítésére. E megbízás alapján Eck az előbbi tervezetet összevonta és kizárólag az ágostai hitvallás tartalmára korlátozta. Újabb tárgyalások, rövidítések és kiegészítések után VIII. 3: a birodalmi rendek előtt németül fölolvasták, s ezáltal a teol-ok véleményéből a rendek és a cs. állásfoglalása lett. - A cs. úgy vélte, hogy a ~val megcáfolta az ágostai hitvallást, és ellenvetés nélküli elfogadását várta. Azonban VIII. 16-29: vallási megbeszélésekre került sor, s Melanchton megírta az Apologiát, mely az ágostai hitvallásnál világosabban mutatta be a tanbeli különbségeket. Ezzel a ~ aktualitását vesztette, s 1573-ig nem is jelent meg nyomtatásban. - A ~ helyt ad a jogos bírálatoknak, s bár állításait kimerítően bizonyítja a Szentírásból, a hitviták jelentős, de hatástalan dokumentuma maradt. A kibékülésre ugyanis már nem volt lehetőség és az ágostai hitvallás sem fejezte ki a teljes prot. felfogást. **

LThK III:37.