🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > csetnik
következő 🡲

csetnik (a szerb četa, 'csapat' szóból): szabadcsapat tagja. - 1. A török hódoltság idején rablóbandák tagjait nevezték ~nek. - 2. A 19. sz: a ~ek a törökök ellen lázadó bolgár v. macedón fölkelők (komitácsik) szerb ellenfelei, akik az összes szerbek által (is) lakott ter. szerb uralom alatti egyesítését követelték. - 3. A 20. sz. elején Belgrádban alakultak az első hivatalos ~ szervezetek. A bolgárokkal és a tör-ökkel való ellenségeskedést csoportjaik egymás elleni támadásai tarkították. Az 1912. X-XI-i és az 1913. VI-VIII-i Balkán-háborúk és az I. vh. résztvevői. Harcmodorukat átvette az I. vh. kirobbantásáért felelős Fekete kéz szerb titkos társaság, melynek főnöke, Dragutin Dimitrijević 1912 őszén Macedóniában szervezett ~ egységet. - 4. 1918 u. a délszláv kirság paraszt-népőrsége. - 5. 1941. IV: a ném. megszállás után a polg. emigráns kormányt támogató, angolbarát, de 1942-től a megszállókkal is megegyezést kereső, a komm. ellen is harcoló Draža Mihajlović egységeinek neve. 1944-től a brit támogatást fokozatosan elvesztették, azt a komm. partizánok kapták. A komm. „Népi Felszabadító Hadsereg” 1944-45: irtó hadjáratban szervezetüket szétverte, 1946: Mihajlovićot kivégezték. - 6. 1990: a komm. Jug. fölbomlásakor a független áll-má lett →Horvátország, →Bosznia és Hercegovina szerbek (is) lakta ter-einek Szerbiához csatolásáért a szerb haderő támogatásával harcoló szerb szabadcsapatok tagjai. 88

Šehić, Nusret: Četnistvo u Bosni i Hercegovini (1918-41). Sarajevo, 1971. - Borković, Milan: Kontrarevolucija u Srbiji. 1941-44. Beograd, 1979.