🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gerinczy
következő 🡲

Gerinczy Pál László, OPraem (Odvas, Arad vm., 1906. máj. 8.-Kraszna, 1965. nov. 11.): tanár, prépost. - A gimn-ot Aradon, Nagyváradon s a kecskeméti piar-knál végezte, 1924. IX. 28: lépett a jászóvári prem. rendbe. Egy. tanulm-ait Rómában a Gregoriana egy-en végezte, ahol 1928: bölcs., 1930: teol., 1932: kánonjogi dr. 1929. IX. 15: ünn. fog-at tett, 1930. VIII. 24: pappá sztelték. A rendi növ-ek tanára és pref-a 1932: Gödöllőn, 1933: a bpi Norbertinumban. 1937: gödöllői kormányzó perjel, ez év őszén megnyitotta a budafoki prem. gimn-ot. 1938: apát, a ném. művelődési hatás ellensúlyozására a fr. kormány támogatásával Lycée Français néven Gödöllőn bentlakásos fr. gimn-ot alapított. Ebben fr. honos tanárok tanítottak, közülük többen a háború alatt a ném. internáló táborokból menekülve találtak itt munkát és védelmet. 1937-45: felsőházi tag, 1939: jászóvári és leleszi prép. Újra berendezte és megnyitotta a kassai prem. gimn-ot és konviktust, valamint a rozsnyói prem. gimn-ot. 1940: váradhegyfoki prép. Helyreállíttatta és újra megnyitotta a →nagyváradi premontrei gimnáziumot. 1944-45: több fr. menekültnek, köztük a bpi fr. követség kultúrattaséjának és családtagjainak adott menedéket a prem. rházakban. 1946: lemondott a jászóvári és leleszi prép. címekről, visszatért szülőföldjére, ahol mint váradhegyfoki prép-ként élt haláláig. - M: Teleki Pál serlegavató beszéde. Kassa, 1943. K.E.I.

Ogy. alm. 1940:417. Arck. - Ker. m. közél. alm. I:314. - Jászói névtár 1944:9. - Stefancsik-Kovács 87. - Gulyás X:769. (*Arad)