🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hercegovina
következő 🡲

Hercegovina: történelmi terület a Balkán-félsziget nyugati részén a Cettina és Narenta közötti tergerparttal (Craina). Kk-i nevei: Halomfölde, Chulm, Hum, Zachlumia. - III. Frigyes ném-róm. cs. (ur. 1440-93) tisztes megváltási díjért 1440: Kozacsa (Vukcsics) Ivánt Szent Száva hercege c-mel e ter. urává tette, melyet ezután ~nak neveztek. 1444: meghódították a tör-ök, 1466: a család ~t Velencének ajánlotta föl, az utolsó uralkodó, László hg. a még megmaradt Visech várát 1475: adta át a törököknek, akik 1483: e ter-et Herszek szandzsákká szervezték, s mint ilyen az Ottomán Birod. része. - 1878. VII. 13: a berlini kongresszus ~ DNy-i részét az akkor függetlenített Montenegrónak juttatta, az Osztrák-M. Monarchiát fölhatalmazta →Bosznia és ~ határidő nélküli megszállására és igazgatására (azóta említik együtt e ter-eket). 1918. XI-1941. IV: a Szerb-Horvát-Szlovén Kirság, ill. 1928: a Jugoszláv Kirság része, 1941. VII. 8: Horváto-hoz csatolták. 1941 őszétől a komm. partizánok változó határú, de összefüggő ter-eket birtokoltak, 1943 végén uralták ~t. 1945. V: fejeződött be a polgárháborúvá vált II. vh. - Bosznia és ~ a Jugoszláv Szövetségi Népközt. szövetségi köztársasága lett. 1992. III: kirobbant a délszláv polgárháború, melyben Jugoszlávia részeire bomlott. ~ban a r.k. horvátok, a g.kel. szerbek és mohamedánok hadakoztak egymással, néha szöv-ben a szerbek ellen. Az ENSZ beavatkozott, de a brit gyarmati hagyományokon alapult rendezési tervek sorozatos kudarca után az USA katonai nyomására békét kötöttek és ENSZ rendfenntartó csapatokat kültek Bosznia-~ba, melyek 1998: is ott állomásoznak. 88

Komlóssy Ferenc: Bosznia és ~ jogviszonya Mo-hoz a kk-ban 1103-1528. Bp., 1879. - Pesty II:333. - Komlóssy Ferenc: Bosznia és ~ tört. a legrégibb időktől napjainkig. Nagyszombat, 1882. - Asbóth József: Bosznia és ~. Útirajzok és tanúlmányok. 1-2. köt. Bp-Bécs, 1887. - Bosnyák Ubul: Egy m. hazafi tanulmányútja Bosznia és ~ban. Bp., 1900. - Bosznia és ~ közigazgatása. Pécs, 1906. - Bosznia és ~ népszámlálása. Szarajevo, 1910. - Csige Varga Antal: Bosznia és ~ közoktatásügye. Bp., 1913. (Klny. M. Középisk.) - Pál Alfréd: Bosznia és ~ pol. szervezete. Uo., 1913.