🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Homor
következő 🡲

Homor Imre (Esztergom, Esztergom vm., 1887. márc. 8.-Esztergom, 1950. jan. 6.): tanítóképzői tanár. - Az esztergomi reálisk-ban és az érs. tanítóképzőben tanult, ahol 1904: tanítói, 1922: Bpen polg. isk. tanári okl-et szerzett. 1904: Putnokon tanító, 1909: Esztergomban a közs. el. isk. tanítója, 1924-1943. IV. 1: nyugdíjazásáig az érs. tanítóképző tanára s a főegyhm. főtanfelügyelői hiv. előadója. - M: Vezérkv. a „Ker. Szeretet Orsz. Gyermekvédő Műve” javára rendezendő ünnepséghez. Esztergom, 1913. (ebből klny. Az első lopás. Uo., 1913) - Emlékfüzet... Csernoch János aranymiséjére. Összeáll. Uo., 1924. - Esztergomi népnaptár 1924-re. Szerk. Uo., 1923. - Esztergomi kalendárium 1925-re. Szerk. Uo., 1924. - Esztergomi kalauz. Lepold Antallal. Uo., 1925. (2000 pld.) (2. kiad. 1926) - A beszéd- és értelemgyakorlatok tanításának vezérkv-e. Kat. tanítók... számára. Bp., 1927. (2. kiad. Uo., 1935) - Földrajz. Az osztott és részben osztott r.k. el. népisk. 4. o. sz. Újvári (1935-ig Ficza) Gyulával. Uo., 1927. (2. kiad. 1928, 15.000 pld.; 3. kiad. 1930; 5. kiad. 1931; 6. kiad. 1932; 7. kiad. 1933; 8. kiad. 1934; 9/10. kiad. 1935; 11. kiad. 1936, új lenyom. 1939-41; 12. kiad. 1942, új lenyom. 1944) - Uaz, az 5/6. o. sz. Uazzal. Uo., 1927. (2. kiad. 1928, 20.000 pld.; 3. kiad. 1931; 7. kiad. 1936, új lenyom. 1939, 1941; 8. kiad. 1942 és 1943) - A Balassa Bálint Irod. Társ. évkv-e 1926/28. Szerk. Uo., 1928. - Esztergom nevezetességei. Rövid esztergomi kalauz. Esztergom, 1930. (újabb kiad. Rövid képes kalauz alcímmel, 1930) - Az új tanterv nyomdokain. Sághy Imrével, Szkala Lajossal. Uo., 1931. - Szülőföld-ismertetés Esztergomban. Uo., 1941. - 1918-1919. II. 15: az Esztergomi Friss Újság szerk-je. T.E.

Orsz. Gárdonyi Géza Társ. évkv-e. Bp., 1929:309. - Gulyás XIV:108. - Esztergom és Vidéke 1987. III:11.