🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Huber
következő 🡲

Huber Frigyes (Bp., 1896. márc. 4.-Bp., 1978. jan. 2.): teológiai tanár. - 1914: a Pázmáneum növ-e lett. 1918. IX. 1: Esztergomban pappá szent. A nagyszombati szem. pref-a. 1919: Bpen hittanár. 1950: Bajóton kántor, majd Bp-Erzsébetváros kisegítő lelkésze. 1952: Esztergomban teol. tanár. 1953: a KPI énektanára. 1959: nyugalomba vonult. - M: Rövid korális tanf. Kántorképzők stb. számára. Bp., 1931. (Klny. Kat. Kántor) - A gregorián korális. Uo., 1938. (az előző bőv. kiadása) - 1945. IX-1950. III: szerk. a M. Kórus c. folyóir-ot. **

Schem. Strig. 1970:178. - Gulyás XIV:670.

Huber, Georg? (Au., 18. sz.): zeneszerző. - M: Mo-on: Missa B, B, C, C, Es, F, Requiem, 2 offert. (Keszthely, Kőszeg, Pécs, Veszprém, kz. 1800 k.) M.R.

Bárdos 1976. - Eitner V:217. - Murányi 1978.

Huber Imre, Szt Rozáliáról nev., Piar (Zalaapáti, Zala vm., 1870. szept. 10.-Magyaróvár, 1931. jún. 20.): tanár. - 1887. VIII. 27: lépett a r-be, 1892. VII. 11: ünn. fog-at tett, 1893. IX. 14: pappá szent. 1903: földr-termrajz szakos tanári okl-et szerzett. 1896: Nyitrán h. tanár, 1898: Máramarosszigeten, 1899: Sátoraljaújhelyen, 1901: Selmecbányán, 1902: Nagykanizsán, 1903: Kolozsvárt gimn. tanár, 1918: ig. 1924: Szegeden gimn. tanár, 1927: Sátoraljaújhelyen ig., 1930: Magyaróváron tanár. - M: Metagenesis és a metamorfozis néhány példája az állatországban. Nyitra, 1897. - A termrajzi okt. és az élet. Kézdivásárhely, 1913. (Klny. Erdélyi R.k. Státus tanárai évkv-e) - Erdélyi Kárpát Egyes. kalauza. Szerk. Kolozsvár, 1913. (tőle: Erdély írói földr-a) - Gazd. földr. A m. tannyelvű középisk. 5. o. számára. Uo., 1923. 88

Schem. Piar. 1918/19:67. - Barthos-Csetri-Luttor 1930/31:136. - Gulyás XIV:671. - Koltai 1998:164.

Huber János (Fertőfehéregyháza, Sopron vm., 1877. febr. 22.-Sopron, 1945. dec. 13.): kanonok. - A középisk-t Sopronban és Győrött, a teol-t Győrött, a kánonjogot a bpi egy. hittud. karán végezte. 1901. VII. 1: pappá szent., Császárban, 1902: Himódon, Harkán és Nagymartonban, 1904: Mosonszentjánoson, 1906: Sopronban kp. 1908-21: a Katolikus →Népszövetség közp. titkára Bpen, 1916: kánonjogból drált, 1920: a Nemz. Egyesülés Pártja programjával a nezsideri kerület nemzgyűl. képviselője, a ném. frakció üv. elnöke. 1921: a soproni társaskápt. knk-ja. 1927-31: Sopron városának felsőházi póttagja. Szerepe volt a hazai németség magyarbarát mozgalmának megalapozásában. - M: Wegweiser zum neuen Wahlrecht. Írta Haller István. Ford. Bp., 1914. - A vegyes házasságról. Uo., 1914. - Reden gehalten bei d. Gründungsversammlung d. Ungarländ. Deutschen Volksbildungsvereins in Oedenburg. Schwartz Alfréddel. Sopron, 1925. - Der hl. Stephan. Lohmüller Jánossal. Kavelaer, 1938. - Szerk. Sopronban 1906-08: Westungarische Volksblatt c. heti 3x-i lapot, Bpen 1908-1919. III: a Christlisches Volksblatt, 1917. VI. 2-XII. 30: a Das Herz c. hetilap, 1917. VIII. 1-X. 1: a Neues Kleines Journal fel. szerk-je, 1917. X. 2-1920. XI. 2: a Neue Post, 1920. XI. 3-1921. X. 4: a Pester Zeitung c. napilap fel. szerk-je és kiadója. T.E.

Nemzgyűl. alm. 1921. - M. társad. lex. 1930:241. - MKA 1927:76; 1930:92. - Schem. Jaur. 1940:123; 1947:177. - Kemény 1942:442. - Pilinyi 1943:32. - Gulyás XIV: 672.

Huber József (Pozsony, Pozsony vm., 1777. ápr. 27.-Pest, 1832 k.): szobrász. - Apja, H. Ferenc kőfaragó műhelyében tanult, majd Bécsben képfaragó műhelyben dolgozott. 1800: beiratkozott a bécsi akad-ra. Dolgozott a Louvre épületén, ahová római és korinthoszi oszlopfőket készített. 1818: hazatért, Pesten telepedett le. ~ készítette Wurm József háza (Apáczai Csere János u. 15.) oszlopfőit, kútját és attikáját koronázó 2 fekvő alakját, az esztergomi kápt. tp. tabernákulumának, a csanádi és debreceni tp-ok, s részben a pesti városháza díszítését. Vsz. ~ művei a gödöllő-babatipusztai kastély domborművei s a budai temetők néhány síremléke. T.E.

ML 1935. I:480; 1966. II:426.

Huber József (Kőrösbánya, Hunyad vm., 1915. márc. 24.-Gyulafehérvár, 1983. dec. 6.): teológiai tanár, irodaigazgató. - A gimn-ot Székelyudvarhelyt végezte. Belépett a prem. r-be, Rómába küldték tanulni. A fil. elvégzése után elhagyta a r-et, hazatért, s egyhm-s kispapként Gyulafehérvárt tanult tovább. 1940: pappá szent., mely után Baróton, Besztercén, Kolozsvárt kp., Marosvásárhelyen hittanár, majd Tenkén plnos. Később ppi titkár és irodaig., 1961: teol. tanár. Nagy része volt a zsinat lit. megújulásának egyhm. megvalósításában. Székelyudvarhelyen temették el. Ku.P.

Huber József Kasszián, OFMCap (Mór, Fejér vm., 1891. aug. 24.-Békéscsaba, 1950. jan. 9.): szakács testvér. - 1908. XI. 6: Scheibbsben lépett a r-be, első fog-át 1909. XI.7: itt, örök fog-át Móron 1920. XII. 8: tette. - 1909. XI: Móron, 1912. VII. 15: Tatán szakács. 1914. XI: behívták katonai szolg-ra. 1920. XI: Móron ökonómus, 1928: VI: szakács. 1934. VII. 15: Bpen sekrestyés, 1938. VII. 15: Békéscsabán szakács. r.k.

Huber Lipót (Zombor, Bács-Bodrog vm., 1861. okt. 23.-Kalocsa, 1946. márc. 7.): kanonok. - A középisk-t 1880: Zomborban, a teol-t Kalocsán és mint pazmanita Bécsben végezte, itt 1885. VII. 18: pappá szent. Bácsszentivánon, Militicsen és Szondon kp., 1887. IX. 14: érs. levtáros és iktató Kalocsán, 1888. IV. 14-1917. VII. 30: a papnev. tanulm. felügy-je és a bibliai tantárgyak tanára, emellett 1890-96: a kalocsai érs. tanítóképző ném. nyelv tanára, 1907-12: ig-ja. 1917-24: kalocsa-belvárosi plnos. 1916. VII. 3: tb., 1917. V. 1: ifj. mester, 1921. VI. 30: id. mesterknk. 1924. V. 1: szegyh. főesp. 1931.VI. 8: olvasóknk. 1921: c. apát, 1927: a nagyobb szem. ig-ja, 1928: p. prel. - 1898: elzarándokolt a Sztföldre. 1901: a SZIT tud. és irod. o-a tagjává választotta, 1915: a SZIA alapító tagja. - M: Synchronistikus táblázatok az Ó- és ÚSz-hez. Bp., 1892. - A Talmud, kül. tek. az ÚSz-re. Uo., 1897. - Az Úr Jézus Szülőföldjén. Zarándokutam Palesztinába 1898-ban. Uo., 1899. - Festrede... bei Gelegenheit d. vierzigj. Jubiläumsfeier d. Kalocsaer armen Schulschwestern. Elmondta Mayer Béla. Ford. Kalocsa, 1900. - Fabiola. Wisemann után 11 képben dramatizálta K. Cromer. Ford. Uo., 1902. - Jézus Krisztus születésének esztendeje és a ker. időszámítás. Uo., 1903. - A napkeleti bölcsek. Uo., 1908. - Jahvé-Adonáj-Jézus. Bibliai tanulm. Uo., 1930. - Zsidóság és kerség a múltban és jelenben. 1-2. köt. Uo., 1932-36. - Biblikus olvasmányok. Úsz-i irodtört., kortört., Palesztina földr-a. Uo., 1943. - Munk. volt a Pallas nagy lex-nak és a Révai nagy lex-nak. Álneve és betűjegye r.k. lapokban: H.L.; H-R.; Scipio. 88

Schem. Col. 1897:131. (*okt. 24!); 1942:263; 1975:107. - Révai X:342; XX:399. - M. társad. lex. 1930:241. - SZIA Értes. 1946:74. - Gulyás 1956:568. - Gulyás XIV:674. - Lakatos 1998:128.

Huber Teréz M. Irmina, ASzFL (Bodajk, Fejér vm. 1913. ápr. 1.-Gyón, 1972. jún. 20.): szerzetesnő. - A polg. isk. elvégzése után Bpen 1931. III. 24: lépett a kongr-ba. 1934. VIII. 15: első, 1939. VIII. 15: örök fog-át uitt tette. Ápolónői okl-et szerzett. Az Erzsébet Szeretetotthon Kórházban, az Újpesti Árpád Kórházban, Ózdon a vasgyári kórházban betegápoló. r.k.


Huber József Ferenc Praem (Körösbánya, Hunyad vm., 1915. márc. 24.–Gyulafehérvár, 1983. dec. 6.): teológiai tanár, irodaigazgató. – A gimn-ot Székelyudvarhelyen, a teol-t Rómában, Nagyváradon és Gyulafehérváron végezte. 1933–38: a prem. r. tagja. – 1940. jún. 29: Székelyudvarhelyen sztelték pappá. 1940: Barót és Beszterce, 1941: a kolozsvári Szt Mihály-tp kp-ja hittanár. 1942: uitt a Helytartóságon II. jegyző és levtáros. 1944: Székelyudvarhelyen lelkész. 1949: Marosvásárhelyen hittanár és régens, majd kp. 1951: Tenkén lelkész. 1955: Gyulafehérváron a pp-i titkár, majd irodaigazgató, 1961–: haláláig teol. tanár. F.S.

Ferenczi 2009:273.