🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > INRI
következő 🡲

INRI, I.N.R.I., Szent Titulus: a →keresztfelirat latin szövegének kezdőbetűi. - Pilátus kis táblát készítettett, és Jézus feje fölé szögeztette a keresztre: Iesus Nazarenus Rex Iudeorum, 'Názáreti Jézus a zsidók királya' (vö. Jn 19,19-22). A „szt betűknek” főként  a kk. lelkiségében és a barokk imairodalomban nagy tiszt-e volt. - A legenda szerint szerint Nagy Konstantin cs. édesanyja, (Szt) Ilona csné találta meg a Kálvária földjében a Szt Kereszttel együtt (→Szent Kereszt megtalálása). - Ikgr. A kereszt-ábrázolásokon szinte mindig látható, de szerepelhet →Jézus Krisztus ábrázolásainak bármelyikén angyal kezében kis táblán v. szalagon. **