🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Ignatiosz
következő 🡲

Ignatiosz, Ignác, Konstantinápolyi, Szt (798 k.-Konstantinápoly, 877. okt. 23.): pátriárka. - 813: atyjával együtt ~t is száműzte V. León cs. (ur. 813-820). Szerzetes lett. 847. VII. 4: Theodora csné nevezte ki pátriárkává, anélkül, hogy választó szinodust összehívott volna, mert tartott a képrombolók ellenkezésétől (→képrombolás). ~ harcolt a képek tiszteletéért. 853: elmozdított néhány jogsértő pp-öt, akik föllebbeztek IV. Leó p-hoz (ur. 847-855). 858: ~ lemondott, utódává →Photioszt választották. ~ elfogadta a helyzetet, radikális követői azonban lázadoztak és Rómában közbenjártak érdekében. I. Baszileiosz (ur. 867-886) cs. 867. XI. 23: ~t újra beiktatta hivatalába, a klérus többsége azonban Photiosz pártján maradt, ami nagyon megnehezítette ~ helyzetét. VIII. János p. (ur. 872-882) kiközösítéssel fenyegette meg, mert ~ a Rómától elszakadt bolgárokra vonatkozó pátriárkai joghatóságát védte. Amikor a cs. visszahívta Photioszt Konstaninápolyba, ~ is megbékélt vele. - Ü: K-en és Ny-on: okt. 23. **

ML 1935. I:486. - BS VII:665.