🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Janics
következő 🡲

Janics Ferenc (Esztergom, Esztergom vm., 1869. szept. 25.-1952. márc. 9.): plébános. - A középisk-t és a teol-t Esztergomban végezte, 1893. VI. 27: pappá szent. Lekéren, 1896. VIII: Balassagyarmaton kp., 1899. IX: Vágkirályfa plnosa, 1914: a vágsellyei ker. h., 1932: r. alesp-e, utóbb esp-e. 1939: tb. esztergomi knk. - M: A ker. ellenségszeretet, v.: aki téged kővel dob, dobd vissza kenyérrel. Bp., 1892. (Népiratkák 59.) - A féllábú koldus, v.: Isten se nem siet, se nem felejt. Uo., 1896. (uaz 116.) - A vörös zászló. Népszínmű, 3 fv. Balassagyarmat, 1899. - Emlékkv. Vágkirályfa és vidéke fogyasztási és értékesítési szövetkezete fennállásának 10. évford-jára. Galánta, 1912. - Egyetlenke átka. Elb. Rozsnyó, 1933. - Ordo commendationis animae (a lélek ajánlásának rendje). Imafüzér. A kat. szertartáskv. lat. szövege után összeáll. Izsa, 1943. - Útmutató a kat. ifj. számára az isk-padtól az esküvői oltárig. Uo., 1944. - 1935-38: a vágsellyei Húsvét c. negyedévenkénti r.k. tudósító főszerk-je. 88

Szinnyei V:355. - Schem. Strig. 1918:40; 1945:323. - Schem. Tyr. 1933:273. - Pilinyi 1943:24. - Gulyás XV:609.

Janics Kálmán (Vágkirályfalva, Nyitra vm., 1912. dec. 29. -): orvos. - 1923-31: a pozsonyi m. tannyelvű gimn-ban tanult, éretts., 1931-37: a Szlovák Egy. orvosi karán okl-et szerzett. 1937: Trencsénben és Komáromban kórházi alorvos, 1939: Nádszegen körzeti orvos, 1943-45: katona, Jolsván 1946: magánorvos, 1949-78: nyugdíjazásáig városi orvos, 1978-89: Vágsellyén orvos. - 1936/37: a pozsonyi Prohászka Kör eln., 1968-69: a Csehszlovákiai Magyarok Demokratikus Szövetsége (CSEMADOK) közp. vezetősége tagja, 1989: a Szl. M. Kereszténydemokrata Mozg. egyik alapítója és parlamenti képviselője. - M: A hontalanság évei. Előszó Illyés Gyula. Bern, 1979. (2. kiad. Bp., 1989., 3. jav. kiad. Uo., 1989., ang-ul 1982. tótul: Roky bez domoviny, 1994) - Öt év publicisztikája. Pozsony, 1994. - Eltévedtünk Európában? Uo., 1994. 88

KKKP 1993:146.