🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Keresztes
következő 🡲

Keresztes, Temeskeresztes, Kreutzstädten, v. Temes vm. (Cruceni, Ro.): plébánia a v. csanádi egyhm. újaradi esp. ker-ében. - 1807: alapították. Tp-át 1781: Szt Kereszt felmagasztalása tit-ra sztelték. Kegyura 1880: a Szitányi család. Anyanyelve 1880: a ném. **

Kiss-Sziklay II:909.

Keresztes Krescentius Mihály, OFM (Dávod, Bács-Bodrog vm., 1890. márc. 5.-Bp., 1970. márc. 15.): házfőnök. - 1905. IX. 5: lépett a kapisztránus rtartba. 1911. VI. 20: ünn. fog-at tett, 1912. IX. 7: pappá szent. 1928: Szigetváron házfőn., 1943: Baján hitokt., 1948: Szigetváron élt. - 1931-44(?): a Szegedi Havi Boldogasszony főmunk. 88

MKA 1928:216 - Pilinyi 1943:252. - Schem. Cap. 1948:69. - Viczián 1995:175. (1606.) - Diós 1999:98. (5289.)

Keresztes (Schreirich) Mária Gabriella, KN (Etyek, Fejér vm., 1907. febr. 27.-Gyón, 1971. febr. 19.): szerzetesnő. - 1923. VII. 31: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1930. I. 6: tette. Bpen tanítóképzőt végzett. Palotabozsokon tanítónő. - A szétszóratás, 1950 ősze után Szőnyben egyhközs. nővér, utolsó éveiben a gyóni szoc. otthonban élt. r.k.

Keresztes Márton József, OFM (Csíkszereda, Csík szék, 1798. okt. 29.-Kolozsvár, 1866. nov. 22.): tartományfőnök. - 1816. IX. 11: lépett a r-be, 1823. IX. 21: pappá szent. 1838-41: definitor, 1841-44 és 1865-66: custos, 1841-43 és 1865-66: Kolozsvárt házfőn., 1844. VIII. 11-től haláláig erdélyi tartfőn. Jelen volt 1856: a róm. ált. kápt-on. 88

György 1930:534. (614.) Kép.

Keresztes Pál (Komárom, Komárom vm., 1893. nov. 8.-Komárom, 1970. máj. 2.): gimnáziumi tanár. - A komáromi bencés gimn-ban 1912: éretts. VIII. 6: belépett a bencés r-be. Egy. tanulm-ait 1913: kezdte. 1914. V. 24: egyszerű fog-at tett, 1916. V. 16: elbocsátották a r-ből, majd behívták katonának. 1919: a bpi egy-en m-lat. szakos középisk. tanári okl-et szerzett. 1919: Szekszárdon 1920: Komáromban, 1921: Érsekújvárt, 1922: Ipolyságon, 1937: Kassán tanított, 1939: a kisváradi Bessenyei Gy. Gimn., 1962-65: nyugdíjazásáig a komáromi Jókai M. Gimn. tanára. Nyelvhelyességi és helyesírási kérdésekkel foglalkozott. - M: A m. irod. tört. Komárom, 1924. - M. irodtört. olvasókv. 1-2. Uo., 1925. - Rendszeres m. nyelvtan. Uo., 1925. - M. irodtört. szemelvényekkel. 1-2. köt. Ipolyság, 1929, 1930. - M. nyelv. Uo., 1929.  **

Irod. Szle 1984:801. (Szűcs Adrienne) - PN 1987:166.

Keresztes Sándor (Magyarókereke, Kolozs vm., 1919. márc. 9.-): szentszéki magyar követ. - Kolozsvárt 1938: a r.k. gimn-ban éretts. A városi közigazg-ban dolg. 1939: a →Majláth Kör választottjaként az Erdélyi M. Népközösség Diák Tanácsának titkára. 1940: az EMSZO (→Egyházközségi Munkásszakosztály), a hivatásszervezetet (→Magyarországi Dolgozók Országos Hivatásszervezete) és a kat. szoc. mozgalmak erdélyi szervezője. A kolozsvári egy-en az államtud-ok dr-a. 1943: az Új Erdély folyóir. segédszerk-je. Megnősült (8 gyermekük született). 1944. IX. 15: a front közeledése miatt felesége szüleihez Mo-ra, Budafokra költöztek. 1944: Bpen részt vett az ellenállási mozg. embermentő munkájában. 7 társával a nyilasok letartóztatták. 1945-47: a Belügymin. közig. főosztályán dolg. - Részt vett a →Demokrata Néppárt alapításában, a Végrehajtó Biz. tagja. 1946: Shvoy Lajos mpp. javaslatára a →Szent László Társulat titkára. 1945-48: a →Budafok-Belvárosi Szent Lipót plébánia képviselőtestületének tagja. 1947: a Demokrata Néppárt ogy. képviselője, a képviselőcsop. titkára. 1948 őszén „klerikofasiszta” múltja miatt megfosztották mandátumától. 1950: az Új Ember kiadóhivatalánál pénzbeszedő, fűtő, majd adm. 1953: az Egyh. Szeretetszolgálat fölkérésére, Czapik Gyula érs., megbízásából megszervezte a →Szolidaritás Háziipari Szövetkezetet. 1953-1959. XII. 31: rendőri felügyelet alatt tartották (mert családja befogadott egy apácát). 1956. X. 23. u. Mihelics Viddel és Székely Imre Kálmánnal bejelentette Nagy Imre min-elnöknek a Demokrata Néppárt újjászületését. XI. 4. u. az Actio Catholica megbízásából Endrey Mihály pp. helyetteseként megszervezte a →Caritas Internationalis adományainak fogadását, raktározását és elosztását. 1957: nyarán internálták. 1962: a pécsi egy-en jogi diplomát szerzett. 1963: másodállásban a SZIT jogi szakértője, 1977-94: elnökségi tagja. 1988: a →Márton Áron Társaság egyik szervezője és elnöke. 1989. III. 17: Matheovics Ferenccel és →Ugrin Józseffel elkezdte a →Kereszténydemokrata Néppárt újjászervezését, melynek elnöke. 1990. V. 27: lemondott e tisztéről, szentszéki nagykövet lett. IX. 15: adta át megbízólevelét. Nagykövetként kezdeményezője volt a gyulafehérvári ppség érsekség rangjára emelésének és Bpen a Magyar Szentek tp-a fölépítésének. 1994 őszén tért haza. 1998-ig ogy. képviselő. 1997: kilépett pártjából és lemondott a tb. elnökségről. - M: Lelkiismereti és vallásszabadság, valamint a felekezeti egyenjogúság a Magyar Népközt-ban. Dissz. 1962. s.k.

Keresztes Sándor Albin, OFM (Szárhegy, Csík vm., 1914. febr. 1.-): házfőnök, plébános. - A gimn-ot Csíksomlyón végezte, 1929. VIII. 29: lépett a r-be. A teol-t Vajdahunyadon hallg., 1935. VIII. 29: ünn. fog-at tett, 1936. VI. 11: szent. pappá. 1937-51: Székelyudvarhelyen, Nagyszebenben és Déván házfőn., a harmadrend vez-je. 1951. VIII. 20: rtársaival Máriaradnára hurcolták. 1952. V-1973: kényszerlakhelyes, gvárdián az esztelneki rházban. Historia domust írt. 1973: Szászvároson házfőn., plnos. - Írásai a Ferences Nemzedék és a Kat. Világ c. lapokban. Ku.P.

Keresztes Szilárd (Nyíracsád, Szabolcs vm., 1932. júl. 19.-): megyéspüspök. - A gimn-ot Sátoraljaújhelyen, a teol-t Nyíregyházán végezte, 1955. VIII. 7: itt szent. pappá. Bpen tanult tovább, 1957: teol. dr. Kispesten szervező lelkész, 1960: Nyíregyházán kp. és teol. tanár. 1966-69: a római PMI ösztöndíjasa, a Keleti Int-ben licenciátust szerzett. 1970: knk., 1971: nyíregyházi parókus és knk. 1973: a szem. rektorhelyettese. 1975. I. 10: kunáviai cpp. és hajdúdorogi spp., II. 8: Nyíregyházán szent. föl. III. 15: a g.k. szórványter. ppi helynöke Bp. székhellyel, s miskolci ált. helynök. 1987: a PMI rektora Rómában. 1988. VII. 30: hajdúdorogi mpp. és miskolci ap. adm. - 1990. IX-1991. IX: a MKPK részéről szervezte II. János Pál p. első mo-i lelkipásztori látogatását. Hajdúdorogon 1990: megalapította Mo. első g.k. ált. isk-ját, 1991: gimn-át és mezőgazd. szakközépisk-ját, melyet a baziliták egykori rházában helyezett el, 12 tanteremmel, fiú- és leánykoll-mal bővítve az épületet. Máriapócson zarándok- és lelkigyakorlatos házat nyitott. Nyíregyházán megszervezte a hittud. főisk. levelező tagozatát, a Bessenyei György Tanárképző Főisk-n a hittanári szakot. A Sztszéknél elérte, hogy a nyíregyházi hittud. főisk-t a Pápai Keleti Int. 1995. V. 26: alsóbbfokú egyetemként affiliálta. Egyhközs-eket alapított, új tp-okat építtetett, fejlesztette a szórványban élő gör. kat-ok rendszeres lelkipásztori ellátását. Gondosan ügyel a keleti rítus tisztaságára. - A Zarándokok és Utasok Pápai Biz-ának tagja. - M: A Szentlélek származásának kérdése. Bp., 1957. Dissz. Kz. - II. János Pál p: Orientale lumen ap. levele XIII. Leó A keletiek méltósága kezdetű apostoli levele centenáriumáról. Ford. Bp., [1996] (Pápai Megnyilatkozások. XXIX.) P.I.

Schem. Hd. 1982:116. - MKA 1984:194.


Keresztes Erzsébet M. Lucia SZINT (Esztergom, Esztergom vm., 1897.–Vác, Esztergom 1959. okt. 31.): szerzetesnő. – K. Terézia huga. A tanítóképző után tanári diplomát szerzett. Szatmárnémetiben 1912. VIII. 27: lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1918. VII. 19: uitt tette. Jászberényben polg. isk. tanár. –1950 u. a a jászberényi szoc. otthonban élt. r.k.

Keresztes Terézia M. Néria (Székesfehérvár, Fejér vm., 1895. szept. 27.–Verőce, 1969. jan. 16.): szerzetesnő. – K. Erzsébet nővére. A tanítónőképző után tanárképző főisk-t végzett. 1910. VIII. 8: Szatmárnémetiben lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1915. VII. 19: uitt tette. Esztergomban polg. isk. tanár. –1950 u. a verőcei szoc. otthonban élt. r.k.