🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > monarchia
következő 🡲

monarchia (gör.): egyeduralmi államforma, melyben a hatalmat egy személy birtokolja és gyakorolja (→király, →császár, →tirannus). - Ellentéte az arisztokrácia (kevesek kollektív uralma) és a →demokrácia (nép uralma). A ~ lehet abszolút, amikor az uralkodó hatalmát korlátlanul, az állampolgárok befolyását mellőzve gyakorolja; rendi, ha az alkotmány és a törv-ek kiváltságos rendeknek részvételt biztosít a közügyek intézésében; demokratikus, melyben az egész népet megilletik a pol. jogok, s ezt képviselők által gyakorolja is. - A ~ lehet örökletes, amikor a trón egy családban meghatározott rend szerint öröklődik; és választott, melyben az uralkodó az arra jogosultak választása alapján nyeri el a hatalmat. **

Pallas XII:153.