🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > Osiander
következő 🡲

Osiander, Andreas (Gunzenhausen, Nürnberg m., Frankföld, 1498. dec. 19.-Königsberg, 1552. okt. 17.): protestáns teológus, Nürnberg reformátora. - Lipcsében, Altenburgban és Ingolstadtban nyelveket tanult. 1520: pappá szent, a nürnbergi ágostonos ktorban hébert tanított. 1522: kiadta a Vulgatának az eredeti szövegen alapuló változatát, s L. Spenglerrel hirdetni kezdte a reformáció tanait a nürnbergi Szt Lőrinc-tp-ban. →Luther hatása alatt Nürnberg vezető teol-vá vált. 1525: megnősült. Megnyerte a reformációnak Albrecht brandenburgi hg-et. Szembeszállt →Zwinglinek az úrvacsorára vonatkozó nézeteivel, részt vett 1529: a marburgi, 1530: az augsburgi, 1537: a schmalkaldeni, 1540: a hagenaui és wormsi, 1541: a regensburgi hitvitán. 1532: a brandenburg-nürnbergi, 1543: a pfalz-neuburgi egyh. rendtartás (Kirchenordnung) egyik kidolgozója. 1543: átvette Rheticustól →Kopernikusz főművének, a De revolutionibusnak gondozását, saját előszót írt hozzá, melyben kijelentette, hogy a mű hipotézisen alapszik. Kopernikusz híveit ezzel maga ellen haragította, de ennek volt köszönhető, hogy a kv. a 17. sz-ig nem került indexre. 1548: ~nek távoznia kellett Nürnbergből, Königsbergben Albrecht porosz hg. szolg-ába állt. Az óvárosi tp. lelkipásztora, majd professor primarius az újonnan alapított egy. teol. fakultásán. Egyes teol. kérdések, különösen a megigazulás értelmezése körüli nézetkülönbségek ~ érdes természete miatt személyes ellentétekbe torkolltak. Albrecht hg. azonban kitartott ~ mellett, 1551: Samland pp-évé léptette elő. **

LThK VII:1261. - NCE X:806.