🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Savonarola
következő 🡲

Savonarola, Girolamo, OP (Ferrara, Itália, 1452. szept. 21.-Firenze, 1498. máj. 23.): az Egyház megújulásának prófétája, vértanú. - Atyja kereskedő volt. ~ orvosi tanulm-okat kezdett Ferrarában, majd ezt félbeszakítva Bolognában belépett a r-be. 1479: Ferrarában novícmester. 1482: a r. növ-ek tanára a firenzei →San Marco kolostor és templomban. A szerz. fegyelem szigorú megtartása s tud. műveltsége miatt nagy tekintélye volt, sok laikus is vonzáskörébe került. 1482 végén a bencés apácák ktorában, 1484 tavaszán a Mediciek Szt Lőrinc-tp-ában, 1485-86: San Gimignanóban böjti szónok. Beszédeiben egyre erőteljesebben hangsúlyozta, hogy az Egyháznak alapjaitól kell megújulnia, s ezt hamarosan egy Itáliát sújtó komoly büntetés fogja megelőzni. 1487 tavaszán Ferrarában, Bresciában, Genovában és más É-itáliai városokban prédikált és gyóntatott. 1490: visszarendelték a firenzei San Marco ktorba tanítani. A növekedő hitetlenség, a bűnök eláradása, a szentségek elhanyagolása és a jó elöljárók hiánya láttán VIII. 1: nagy sokaság előtt kezdte magyarázni konventje tp-ában a Jel-t. Megújulást követelő és a közelgő büntetést prófétáló beszédeivel gyakran keltett megütközést. 1490. XI. 1-1491. I. 6: 19 prédikációt mondott 1Jn-ről, 1491 nagyböjtjén a dómban a Siral-ról; mindenkit bűnbánatra hívott. A köv. években mint bűnbánati prédikátort ünnepelték, főként az egyszerű hívők, de Lorenzo de' Medici (†1492) és fia és utóda, Piero sem fordult ellene. Piero támogatásával 1491: a San Marco priorjává vál. ~ helyreállította az eredeti domonkos fegyelmet. VI. Sándor p. (ur. 1492-1503) 1493: hozzájárult, hogy a San Marco ktor kiváljon a lombard rtart-ok szöv-éből és megszervezzen egy, az eredeti szegénységet megvalósító toszkán reformkongr-t, melyhez Fiesole, Prato, Sasso és Pisa domonkos konventjei is csatlakoztak. E kongr. ált. helynökévé a p. ~t nevezte ki. - Mivel (Szerencsétlen) Piero oktalan pol-t folytatott az Itáliába bevonuló VIII. Károly fr. kir-lyal szemben, 1494. XI. 9: a Medicieket elűzték Firenzéből. Ebben ~nak nem volt része, de már a háború előtt Pisában úgy beszélt a háborúról, mint Isten eszközéről, mely megújulást hoz az Egyh. számára. Tagja volt a VIII. Károllyal tárgyaló 5 fős biz-nak, a megbékélést kereste, és tanácsára XI. 17: ellenállás nélkül megnyitották a város kapuit. Károly elvonulása után, XI. 27: ~ mint Isten próf-ja meg tudta akadályozni a város pártjainak véres összecsapását, s szinte minden nap azért prédikált a Dómban, hogy a firenzeiek jó kormányzási formát találjanak. Elérte, hogy még karácsony előtt velencei típusú alkotmányt fogadtak el. Ennek alapján a köv. években Firenzében olyan lelki megújulás kezdődött, mely egy új Jeruzsálem képét villantotta fel. Úgy tűnt, hogy ez a Rómában uralkodó „babiloni kéjnő” (Jel 17,3-6) által veszélybe sodort kerség megmentésének modellje lesz. - 1495. I: az Egyh. megújulásáról prédikálva egyre inkább látomásokra és isteni megbízatásra hivatkozva járt el. VIII. közepén nyomtatásban is megjelent a Compendium revelationum ('A kinyilatkoztatások összefoglalása'), amit további írások követtek. - Prédikációit nagyon sokan hallgatták, hatalmas körmeneteket tartottak. 1497. II. 7: és 1498. II. 17: a korábbi bűnbánati prédikátorok példáját követve megrendezték a „hiábavalóságok” (farsangi ruhák, kocka- és kártyajátékok, hangszerek, ékszerek, kv-ek, képek) elégetését. Ellenzéke támadt még a szerz-ek köréből is, ezért reformtörekvése a köv. városi választástól vált függővé (1498 tavaszán ~ követői elvesztették többségüket a város vez-ében). - Közben súlyos összeütközésbe került VI. Sándor p-val is, akinek fr-ellenes szöv-éhez Firenze nem csatlakozott, s akiben ~ az Antikrisztust látta. A p. már 1495. VII: Rómába rendelte ~t, X: megtiltotta neki a prédikálást, 1496. XI. 7: feloszlatta a toszkán reformkongr-t, s 1497. V. 13: kiközösítette. 1498. III. elején a p. →interdiktummal fenyegette meg Firenzét. ~ akkor veszítette el végleg népszerűségét és befolyását, amikor IV. 7: nyilvánosan meghirdetett tűzpróbát kellett volna kiállnia, de ellenfelei ezt megakadályozták, és úgy tüntették fel, hogy ~ nem vállalta. IV. 8: megrohamozták a San Marco konventet, és ~t elhurcolták a Signoria palotájának börtönébe. 2 rtársával együtt IV. 9: bíróság elé állították. Kínzással vallomást csikartak ki tőle, hogy hamis próf. Ezt visszavonta, IV. 19: mégis közzétették. Mivel a város nem szolgáltatta ki a p-nak, a p. 2 megbízottat küldött Firenzébe ítéletével, mellyel ~t tévtanítónak és eretneknek nyilvánította. ~ a börtönben írta az 50. és a 30. zsoltárhoz fűzött elmélkedéseit. V. 22: ismét kihallgatták és megkínozták. V. 23: Mennybemenetel vigíliáján hatalmas tömeg jelenlétében végrehajtották a halálos ítéletet: 2 társával együtt fölakasztották, majd a holttestüket elégették. Hamvaikat az Arno folyóba szórták. - Fm: De simplicitate christianae vitae. Firenze, 1496. - Triumphus crucis. Uo., 1497. - Trattato circa il reggimento e governo della citta di Firenze. Uo., 1498. - De vera prophetia. Uo., 1498. - Öm. 1-27. köt. Róma, 1955-96. - M-ul: Beszéde az egyh. reformációjáról. Ford. Paulik János. Nagybánya, 1910. - Elmélkedései a börtönben a Miserere zsoltárról. Ford. Huszár Elemér. Bp., 1921. - S. versei. Ford. és előszó Pakocs Károly. Kolozsvár, 1939. - Prédikációk Aggeus próf-ról. - Értekezés Firenze város rendjéről és kormányzatáról. Gödöllő-Máriabesnyő, 2002. **

Fogarasi Miklós: S. és a rinascimento. Bp., 1940. - Kirschbaum VIII:312. - LThK 1993. IX:92. - Sante Centi, Tito OP: G. S., aki felforgatta Firenzét. Ford. Víz László. Bp., 2005.