🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Subik
következő 🡲

Subik Károly, vitéz (Magyardiószeg, Pozsony vm., 1888. okt. 11.-Mehrenau, 1954. jún. 19.): áldozópap, főtanfelügyelő. - 1911. III. 12: pappá szent., 1910. VI: az egri érs. hiv. tollnoka, 1911. III-1913. VII: Kerecsenden kp., 1913. VII: főkápt. karkp., hitokt., az Egri Kat. Legényegylet pref-a, 1915-1917. V: tábori lelkész, 1917. X. 12: érs. uradalmi karkp. és hitokt., 1920. I: az Egri Kat. Legényegylet aleln., XI: érs. titkár. 1921: megszervezte az érs. felsőkeresk. isk-t. 1925. XII: érs. irodaig., 1926: thypultai c. apát és a Legényegylet eln. 1927. VI. 26: vitézzé avatták. 1928-42: főegyhm. főtanfelügy., 1929: knk., 1942-44: felsőházi tag, 1943: érs. főjószágkormányzó. 1945: Au-ban telepedett le. - M: Katonák imakve. Bp., 1916. - Beszéde a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Orsz. Nemz. Szöv. füzesabonyi csoportjának … zászlószentelési ünnepségén. Eger, 1938. - Előadása az OMGE-nek 1938. évi jún. 19-én Egerben tartott vándorgyűlésén. Uo., 1938. - Beszéde Heves vm. that. biz. 1938. szept. 12-én tartott közgyűlésén. Uo., 1938.  88

Jámbor. 1936: 329. - Vitézek albuma. 1939: 344. - Balogh-Gergely. 1993. I:195. - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)