🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szmetka
következő 🡲

Szmetka Ödön László, OPraem (Nagyvárad, Bihar vm., 1862. dec. 23.-Váradszentmárton, 1926. nov. 17.): gimnáziumi igazgató. - Jászón 1880. X. 3: lépett a r-be, 1886. X. 31: szerz. fog-at tett, XI. 5: pappá szent. 1884: Jászón préposti szertartó, 1885: Rozsnyón tanár, 1887: a kolozsvári Ferenc József Tudegy-en termrajz-mennyiségtan és földr. szakos tanári okl-et szerzett. 1889: Rozsnyón tanár és a Xavéri Szt Ferenc tiszt-ére szentelt főtéri Diák-tp. gondnoka is. 1890: a kassai konviktus tanulm. felügyelője. 1891: Nagyváradon gimn. tanár, 1907: Rozsnyón, 1910: Kassán, 1911: Nagyváradon házfőn. és gimn. ig., 1917: váradszentmártoni házfőn. és Félixfürdő felügyelője. - Cikkei: Rozsnyói kat. főgymn. értes. (1890, 1909, 1910), Sajó-Vidék (1910), Nagyváradi prem. főgimn. értes. (1902-14) - M: Gömör-Kishont t[örvényesen] e[gyesült] megye orographiája. Kassa, 1891. - Négy hét a magas-Tátrában. Nagyvárad, 1892. - A lukareci bazaltkő és bánya ismertetése. Temesvár, 1901. - A temesvár-gyárvárosi millenniumi r.k. tp. tört. Uo., (1901) - Temesvm. Károlyfalva nagyközs. tört. Uo., 1902. (ném-ül is) - Temes vm. Vojtek nagyközs. tört. Uo., 1902. (ném-ül is) - Jóakaratú intelmek kis öcsémnek. Nagyvárad, 1905. - Évnyitó beszéd. Rozsnyó, 1909. - A hét főbűn. [Beszéd.] Nagyvárad, [1911] - A jászóvári prem. kanonokr. kassai főgimn. értes. 1910/11. Közli. Kassa, 1911. - A jászóvári prem. kanonokr. nagyváradi főgimn. értes. 1911/17. (7 füz.) Szerk. Nagyvárad, 1911-18. - Ezt a kis kv-et kultúra és kultusz néven írta és jó embereinek barátságos szeretettel ajánlja. Uo., 1912. - Levelek meg más egyebek. Uo., 1912. - „Mi atyánk”. Sztbeszéd. Uo., 1912. - Évnyitó beszéd a nagyváradi prem. főgimn-ban az 1913-14. év megnyitó ünnepélyén. Uo., 1913. - Credo. Sztbeszéd. Uo., 1914. - „Et ne nos inducas in tentationem„. Szilvester-esti sztbeszéd. Uo., 1914. - Nézni és látni. Uo., 1914. - „Panis vivus”. Az Oltárisztség tiszt-ére felajánlott sztbeszéd. Uo., 1914. - A zongora encyklopediája. Zeneesztétikai tanulm. Uo., 1914. - A zongora psychologiája. Théma: L. van Beethoven. Sonata op. 39. No 1. Uo., [1914] - Ora et labora. Megnyitó beszéd. Uo., 1915. - Négylevelű lóhere. Bp., 1916. - Két szál virág Milos Ilic szerb katona sírjáról. Nagyvárad, 1917. - Álneve: Szmetka L. Ödön. 88

Rajner 1893:94. - Szinnyei XIII:1022. - Kalmár 1907:137; 1910:181. - Prem. bibliogr. 1996:330. - Értesítők 9:13.684. - Gulyás-Viczián XXIX. (kz-ban)