🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Teleky
következő 🡲

Teleky Dezső (Tövis, Alsó-Fehér vm., 1908. szept. 27.-Gyulafehérvár, 2002. nov. 13.): plébános. - 1919-től a gyulafehérvári, 1923-tól a brassói gimn-ban tanult, ahol 1927: a m. diákok sokaságával együtt elbuktatták az érettségin. Gyulafehérvári kispapként 1930: Déván éretts., 1931. VI. 28: pappá szent. Besztercén és Szászrégenben kp. Torockószentgyörgyön, majd Nagysármáson szórványlelkész. Ott szerzett gyógynövényismeretével betegeket gyógyított. Az oláhok 1944. XI. 2: a falu 11 m. értelmiségiével együtt letartóztatták, a foksáni lágerből hazaszökött. Marosvásárhelyt hitokt., 1945. II. 14: Nyárádremetén h. plnos. 1946. XII. 19: azzal gyanúsítva tartoztatták le, hogy nem akadályozta meg a pusztakamarási zsidók kivégzését. Kolozsvárra vitték, a népbíróság ügyészségén isk-társa, Bányai (Baumgarten) László hallgatta ki; ugyanazzal vádolva 1951. XII. 13-: Kolozsvárt, 1952. VIII-: Jilava börtönében raboskodott. 1953. XII: ítéletét a börtönfolyósón olvasták föl, „126 zsidó lemészárlásának értelmi szerzőjeként” 20 évi kényszermukára ítélték. 1955. III. 10: Lugosra került, ahonnan XI. 14: közkegyelemmel szabadult. 1955-82: nyugdíjazásáig Nyárádremetén plnos, azután Gyulafehérvárt telepedett le. - Írásai 1945 e. Hírnök, Vasárnap, Déli Hírlap, Brassói Lpk. (1926-27 k. Kisteleky álnéven). 88

Cat. AJ 1940:75. - Schem. Trans. 1986:33. - Szabó Sámuel közlése (1990. IX.) - Hetényi Varga II:494. Arck. - Jakab 1998:106.