🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Terlanday
következő 🡲

Terlanday Emil János, OSB (Chinorány, Nyitra vm., 1866. aug. 27.-Esztergom, 1915. ápr. 14.): gimnáziumi tanár. - 1882. VII. 30: lépett a r-be. Pannonhalmán teol-t, a bpi tudegy-en termrajz-földr. szakot végzett, 1888. VI. 29: ünn. fog-at tett, 1889. VII. 21: pappá szent. Kőszegen gimn. tanár, 1895: Pannonhalmán főisk. tanár, 1896: Sopronban gimn. tanár, 1898: Pannonhalmán főisk. tanár, 1900: Bpen a növendékek felügy-je, 1902: Esztergomban gimn. tanár. - A kristályok szerkezete és a jégbarlangok kutatója. - M: A jégbarlangokról. Bp., 1891. (Klny. Termtud. Közl.) - A szilicei jégbarlangról. Uo., 1893. (Klny. uaz) - A kettőstörés utánzása üveglemezekkel. 1-2. r. Uo., 1908-11. (Klny. Math. és Phys. Lpk.) - Das Nachahmen der Doppelbrechung durch Glaslamellen. (Berlin, 1912) (Klny. Annalen der Physik) - Rajzfüzet a mennyiségtani földr. elemeinek ábrázolására. Bp., 1914. 88

Balogh 1941:77. - PN 1987:124. (962.)

Terlanday János (Kinorány, Nyitra vm., 1708. nov. 3.-Nyitra, 1770.): választott püspök. - Alsóbb isk-it Nyitrán, a bölcs-et és teol-t Bécsben és Nagyszombatban végezte, teol. dr. 1735: pappá szent., Trencsénben kp., 1736: Puckón, 1748: Illaván plnos, 1749: tb. knk. és alesp., 1753. VI. 18: nyitrai knk. és trencséni főesp. 1757: Esterházy Imre gr. pp. vikáriusa és Szt Ágostonról nev. pécsi prép., 1764. IV. 19: rosoni vál. pp. - M: Divus Ignatius de Loyola... Nagyszombat, 1732. - Stella in medio nebulae... Uo., 1744. - Salutatio nomine statuum... Esztergom, 1763. - Kalasszantius szt József ájtatos isk-knak fundatora... Nyitra, 1771. - Utóda a rosoni c-en 1770. III. 20: Stock Simon Ambrus bécsi knk. T.E.

LBE:473/3. - Schem. Nitr. 1836:22. - M. Sion 1890:386. - Vágner 1896:320. - Szinnyei XIV:31.