🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Titusz
következő 🡲

Titusz, Szt (†Dalmácia, Kr. u. 60 u.): Pál apostol kísérője és munkatársa, Kréta püspöke. – Pogány szülők gyermekeként született (Gal 2,3), és nagyon vsz., hogy Pál ap. térítette a ker. hitre (Tit 1,4); az antiochiai egyh. közösségnek volt a tagja. Nem metélték körül, így utazott Pállal és Barnabással Jeruzsálembe az apostoli zsinatra (Gal 2,1–5). Nem tudjuk, hogy még mely útjain kísérte el az ap-t (az ApCsel nem számol be róla). Pál ap. 3. missziós útja vége felé a „könnyek levelé”-vel Efezusból Korintusba küldte (2Kor 2,13; 7,6.13–16; 8,6; 12,17). Feladatának ügyesen megfelelve visszavezette az engedelmességre az ap. számára már-már elveszett közösséget. Makedóniából Pál ismét Korintusba küldte, hogy az ottani gyűjtést befejezze, ugyanakkor a 2Kor-t is átadja (8,6.16–23; 12,18). Egy ideig együtt térített Pál ap-lal Kréta szigetén, aki aztán otthagyta, hogy a megkezdett munkát folytassa ill. befejezze (Tit 1,5). 2Tim 4,10: az ap. 2. fogsága idején ~ Rómában volt, később – föltehetően Pál megbízásából – Dalmáciába ment. A hagyomány (Euszébiosz: Egyhtört. III.6,6) szerint ~ Pál ap. halála után Kréta szigetén pp-ként működött. ~ról a források (Gal, 2Kor, Tit, 2Tim) nagyon szűkszavúan szólnak, de az kivehető belőlük, hogy Pál ap. munkatársaként eredményesen munkálkodott (2Kor 8,16–23; Tit 1,4). – Ü: a bizánci naptárban aug. 25., a rómaiban jan. 4., 1967–: jan. 26. (Timóteussal együtt). R.É.

BS XII:503. – BL:1830.

Titusz (13. sz.): a kalocsai főkáptalan prépostja. – 1233: ~ idején egyesítette IX. Gergely bullája a hájszentlőrinci prépságot a kalocsai kápt. bodrogi főespségével, mivel a prépság jövedelme egy pléb. jövedelmi színvonalára csökkent. T.E.

Winkler 1935:20.

Titusz, Szt (†Dalmácia, Kr. u. 60 u.): Pál apostol kísérője és munkatársa, Kréta püspöke. - Pogány szülők gyermekeként született (Gal 2,3), és nagyon vsz., hogy Pál ap. térítette a ker. hitre (Tit 1,4); az antiochiai egyh. közösségnek volt a tagja. Nem metélték körül, így utazott Pállal és Barnabással Jeruzsálembe az apostoli zsinatra (Gal 2,1-5). Nem tudjuk, hogy még mely útjain kísérte el az ap-t (az ApCsel nem számol be róla). Pál ap. 3. missziós útja vége felé a „könnyek levelé”-vel Efezusból Korintusba küldte (2Kor 2,13; 7,6.13-16; 8,6; 12,17). Feladatának ügyesen megfelelve visszavezette az engedelmességre az ap. számára már-már elveszett közösséget. Makedóniából Pál ismét Korintusba küldte, hogy az ottani gyűjtést befejezze, ugyanakkor a 2Kor-t is átadja (8,6.16-23; 12,18). Egy ideig együtt térített Pál ap-lal Kréta szigetén, aki aztán otthagyta, hogy a megkezdett munkát folytassa ill. befejezze (Tit 1,5). 2Tim 4,10: az ap. 2. fogsága idején ~ Rómában volt, később - föltehetően Pál megbízásából - Dalmáciába ment. A hagyomány (Euszébiosz: Egyhtört. III.6,6) szerint ~ Pál ap. halála után Kréta szigetén pp-ként működött. ~ról a források (Gal, 2Kor, Tit, 2Tim) nagyon szűkszavúan szólnak, de az kivehető belőlük, hogy Pál ap. munkatársaként eredményesen munkálkodott (2Kor 8,16-23; Tit 1,4). - Ü: a bizánci naptárban aug. 25., a rómaiban jan. 4., 1967-: jan. 26. (Timóteussal együtt). R.É.

BS XII:503. - BL:1830.

Titusz (13. sz.): a kalocsai főkáptalan prépostja. - 1233: ~ idején egyesítette IX. Gergely bullája a hájszentlőrinci prépságot a kalocsai kápt. bodrogi főespségével, mivel a prépság jövedelme egy pléb. jövedelmi színvonalára csökkent. T.E.

Winkler 1935:20.