🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > U > Upor
következő 🡲

Upor István, Upori (1350 k.–Gyulafehérvár?, 1419. máj. 23.): megyéspüspök. – Vsz. az Ákos nemzetségből származott, apja Imre, testvérei László, János. XI. Gergely adománya révén 1374–94: váradi knk. Külf. egy-en jogot tanult. 1384: vsz. Parmai Antal sztszéki követ jegyzője. Kérésére IX. Bonifác 1392 őszén engedélyezte az esztergomi, egri, székesfehérvári és szepesi kápt-ban egy megüresedő knk-ság elnyerését, tanulmányai fedezésére. 1392: szepesi knk., XII. 10: titeli prép. 1398: kir. kancelláriai titkár. 1401. IV. 16: kinev., VIII. 16: megerősített erdélyi mpp., de már 1402. II. 10: a p. áthelyezte Szerémbe. ~ nem fogadta el az áthelyezést, ezért 1403. I. 19: újra megerősítést nyert az erdélyi székben. 1403 nyarán Nápolyi László mellé állt, de Zsigmond kir. megbocsátott neki. 1412: Tordán és Szebenben kir. biztos, részt vett az Ulászlóval folytatott béketárgyaláson is. A gyulafehérvári szegyh-ban őrzik szentségtartóját, ezüstkelyhét, 3 ezüst keresztjét, ezüst szenteltvíztartóját, egy füstölőt hajócskával és pásztorbotját. A szegyh-ban temették el. – Utóda Szerémben 1403. II. 19: Laki(?) (Szepesi?) János, de a MA-ban a szerémi széket 1401. II. 17–1409. VIII: üresnek jelzik, Erdélyben utóda 1402. II. 10: Laki János, 1419. VIII. 22: Pálóczi György. 88

Schem. Trans. 1838:XVIII. (28.) (1401. IV. 16–†1402; utóda (29.) 1402. III. 2: Jakab; (30.) ~ 1402–19: erdélyi pp.); 1913:13. (~ 1401. IV. 16–1402. II. 10: és 1403. I. 19–1419. V. 23: erdélyi pp., Szepesi? Jánossal ppséget cserélt, majd visszatért Erdélybe) – Gams 1873:382. (1401. IV. 16–1402: István, 1402: Jakab, 1406–†1419: ~ az erdélyi pp.) – Bunyitay II:107. – Fraknói 1895:513. (1403. II. 19: helyezte át a p. Erdélybe) – Schem. Mv. 1896:123. – Kollányi 1900:75. – s.v. Upori, 1392: esztergomi knk.) – Schem. Scep. 1906:IX. – Temesváry 1922:279, 299. – Vorbuchner 1925:26. (s.v. Upori) – Tört. Szle 1965:491. (s.v. Upori I.)