🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vespucci
következő 🡲

Vespucci, Amerigo (Firenze, 1454. márc. 9.– Sevilla, 1512. febr. 22.): tengerész, felfedező. – Apja városi jegyző volt. ~ humanista műveltséget kapott. Amikor  1479: a Mediciek egy rokonát követségbe küldték Fro-ba, ~ a kíséretéhez tartozott. Hazatérve Lorenzo és Giovanni Medici bankjának alkalmazottja, majd gazdái bizalmasa. 1491: Sevillába küldték a Gianotto Berardi vezette ügynökséghez, melynek egyik tevékenysége hajók felszerelése volt. ~ jelen volt, amikor →Colombo Cristoforo visszatért első felfedező útjáról, melyet Berardi is támogatott, később részt vett Colombo újabb útjainak előkészítésében, személyesen is megismerkedett vele. 1496 elején Berardi meghalt, ~ lett az utóda. – 1497–1504: ~ hajózott. 1499. V–1500. VI: egy 4 hajóból álló sp. expedíció révkalauza, melynek parancsnoka Alonso de Ojeda volt. Miután elérték Guaiana partját, ~ elvált Ojedától és D felé hajózva fölfedezte az Amazonas torkolatát, majd tovább haladt a mai Brazília partja előtt a 6. szélességi fokig. Visszafordulva elérte Trinidadot és Haitinál újra csatlakozott Ojedához. Ekkor még úgy gondolta, hogy egy hatalmas D-Ázsiai félsziget előtt hajóztak, s visszatérve Spo-ba javasolta egy újabb expedíció indítását az Indiai óceán felé. Javaslatát nem fogadták el, ezért 1500 végén portugál szolgálatba szegődött. – 1501. V. 13: Lisszabonból indult újabb útjára. A Zöld-foki-szigeteket érintve, D-Ny felé hajózva elérték Brazília partját a Szt Ágoston-foknál. 1502. I: fölfedezte Rio de Janeiro öblét. Ezután eljutottak Rio de la Platáig, majd D felé egészen a Szt Julián-öbölig, s vsz. tovább is. 1502. VII. 22: visszaérkeztek Lisszabonba. – Ezen az úton érlelődött meg ~ban a felismerés: a felfedezett partok nem Ázsiához, hanem egy „új világ”-hoz tartoznak. Ezért a humanista Martin Waldseemüller 1507: javasolta, hogy ezt az új világot (a mai D-Amerikát) ~ról nevezzék Terrae Americi, v. Terra America-nak (É-Amerika ekkor még India volt). – 1505 elején ~t meghívták a sp. udvarba szakértőnek a Casa de Contractation de las Indias-ba, s 1508: kinevezték fő révkalauznak. Ez magas bizalmi állás volt, mert ~nak kellett kivizsgálnia minden révkalauzt és kapitányt, akik hajózási engedélyért folyamodtak az újonnan fölfedezett ter-ekre, és ~ volt felelős az új térképek készítéséért is. Hivatalát haláláig megtartotta, de ő maga már nem hajózott. **

EC XII:1324. – Az Újvilág hajósai: Kolumbus, Vespucci, Magellán: Naplórészletek, levelek, dokumentumok. Ford. Lontay László,

Salánki József, Tassy Ferenc. Bp., 1968. (Világjárók. Klasszikus útleírások 10.)