🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hajnal
következő 🡲

hajnal (lat. aurora): a 24 órás →napnak az →éjszakát és a →nappalt összekötő szakasza (→napszakok). A keleti égbolt derengésével kezdődik, pirkadással folytatódik és napfölkeltéig tart. Kezdete évszakonként változik, legkorábban a nyári, legkésőbb a téli napfordulókor kezdődik. Átvitt értelemben a ~ valaminek a kezdete (pl. az emberi történelem ~a). - A ~ →Jézus Krisztus föltámadásának ideje. A lit-ban az ádventi →hajnali mise az ÓSz sötétjében várakozók Messiás-hitére emlékeztet. A zsolozsmában a ~ a →laudes ideje. - A hagyomány szerint Szt Gábor angyal ~ban köszöntötte Máriát (→angyali üdvözlet), erre figyelmeztetve hív imádságra az első, a ~i harangszó. →Csíksomlyó búcsújának ~án a búcsúsok hitük szerint a fölkelő napban a Szentlélek Istent látják galamb (madárka v. lúd, láng, szentostya) képében. - Szimbolikus értelemben a ~ (a közeli napfölkelte miatt) az egyre erősödő →fény szülője. Hírnöke a fényre megszólaló →kakas. - A zsidó hagyomány szerint a →Bar Kochba fölkelés megindítását „a fénnyel fölkelünk” jelszóval a ~hoz kötötték (vö. 1917-es lenini forradalom: Auróra cirkálója). - Az ikgr-ban a ~ színe a bíborpiros. - A népi világban a ~ a munka kezdésének ideje, főként nyáron. Az aratást kora ~ban kezdik, s kisebb szünetekkel az esti harangszóra hagyják abba. A virrasztás a halott mellett naplementétől kakasszóig v. a ~i harangozásig tart. A sírt mindig ~ban kezdték ásni. A →lakodalom fontos része volt a →hajnalozás, a ~i mosdatás, a „hajnalgaras” kivétele. →Dologtiltó napon csak a ~ban dörzsölt „újtűzzel” volt szabad a konyhában tüzet gerjeszteni. A hagyományban különös jelentősége van bizonyos →jeles napok ~ának. „Szent víz” meríthető Szilveszter, újév, vízkereszt, Szt István ~án kútból, folyóból, esetleg forrásból. Egészség- és szépségjavító a ~i harmatszedés, ~i fürdés a patakban. Kisasszony napján a ~i harmatra teregetik a búzát, hogy meg ne üszkösödjék. Ha Szt Balázs ~án a szőlő 4 sarkán egy-egy tőkét megmetszenek, a madarak nem fogják kikezdeni a szemeket, s a gazdának annyi akó bora lesz, ahány tőkét húshagyón megmetszett. Nagypéntek ~án vetik a palántamagot, a dinnyét és a violát, Szt György ~án a kora tavaszi zöldségfélét. Vitnyéden (Sopron vm.) a 20. sz. elején még élt a Szt István ~án (XII. 26.) végzett lójáratás: a gazda kivezette lovait és csikóit az istállóból, a falun kívül megjáratta, megfuttatta őket. - A székelyeknél a →májusfa neve hajnalfa. - A sámán hagyomány szerint ahol a föld széle az égbolttal érintkezik, ott, a hasadékon át kergetik le a mélybe a sötétség erőit otthonukba. Erre utal a „~ hasad” kifejezés. **

Hajnal: ősi magyar név, a Bíbor változata. ~nak hívták Árpád fiának, Leventének a feleségét.

Hajnal, Bécs, 1896-1897(?): a Pázmáneum növendékeinek tudományos és szépirodalmi közlönye. - Megj. rendszertelenül, össz. 4-5 sz. T.E.

Pazmanita Tudósító 1940/41:16. (Torday Ányos: Pazmanita emlékeimből) - Viczián 1978:40. (93.)

Hajnal, Passaic, 1908:1. sz.-1909:12. sz.(?): katolikus hetilap. - Megj. hetente, össz. 56(?) sz. - Szerk. Messerschmiedt Géza. 88

Puskás 1982:615.

Hajnal, Érsekújvár, 1923.(?)-1924. máj.: ifjúsági folyóirat. - Megj. havonta(?) 8 old., össz. 5 sz. (1924 már II. évf.) Főszerk. Somos Elemér. Kiadó: a gimnáziumi Mária Kongregáció. Ny: Winter Zsigmond fia kv-ny. 88

1. A család Isten tervében

2. A Szent Család

3. A negyedik parancsolat

Hajnal János (Bp., 1913. aug. 26.-): egyházművész. - Pályája 1928: a kecskeméti művésztelepen kezdődött. Első kiállítása, 1930 u. kisebb megszakításokkal Eu-t járta. 1939: a bpi Képzőműv. Főisk-n Aba Novák Vilmos, 1941. IX. 29. u. Szőnyi István növ-e, majd tanársegéde. Több Aba Novák-freskó elkészítésében segédkezett (pl. Székesfehérvárott); megbízták a pannonhalmi freskók befejezésével, a kartonokat elkészítette, de 1944: a háború miatt a munka megszakadt. Rómában és Stockholmban tanult tovább. Vallásos tárgyú falfestményeket, mozaikokat, üvegablakokat készített (tiszaújfalusi r.k. tp., stb.). 1948: Rómában (Olo.) telepedett le, 1958: ol. állampolgár. - Ars poeticájáról 1995: a római Maria Maggiore-baz. rózsaablakának fölszentlése után mondta: „Meggyőződéssel vállalt hivatásom a szakrális művészet. Ez ad lehetőséget nekem arra, hogy az emberről és problémáiról beszéljek. Szerintem a művészet csak akkor szakrális, ha az ember éli. Nem vetem meg a különböző véleményeket, de a művészetnek beszélnie kell és érthetőnek kell lennie. Az én művészetem kétségtelenül nagyon stilizált. Próbálom kerülni a fölösleges dolgokat, de annak, ami megmarad, szerkezettel kell rendelkezni, olyan nyelvtannal, amit bárki ellenőrizhet: a lábnak lábnak kell lennie, a kéznek kéznek. Így még a nem szakember is elolvashatja. Figyelembe kell venni az emberek állapotát, és nagyon magas retorikus szintre kell emelkedni, legalábbis a közlésmódban, mint a papnak, akinek a szószéken úgy kell megszólalnia, hogy mindenki, még a rózsafüzérező öreg néni is megértse.” - 1992: Göncz Árpád közt. elnöktől átvette a polgári érdemkeresztet; 1995: a Magyar Egyetemi Tanács egyhangúlag kinevezte a Magyar Szépművészeti Akad. díszdoktorává.

- Művei: 1949: önálló kiáll. Capriban (Capri sz-e). - 1950: részt vett a Szentév alkalmával rend. római Mostra Internazionale di Arte Sacra kiáll-on 19 képpel külön teremben; freskók a belegreai S. Sisto tp-ban. - 1951: részt vett a római Galleria San Marcoban rend. kiáll-on; mozaikok (10 m²) Acquaviva delle Fonti Sant'Agostino-tp-ában és a velletri S. Clemente-szegyh. apszisában (160 m²). - 1952: részt vett a Milánóban rend. IV. Mostra Nazionale Seletti kiáll-on; mozaikok (250 m²) a római S. Leone Magno-tp. homlokzatán és apszisában, uitt rózsaablak (8 m²). - 1953: külön termet kapott a milánói V. Selettiva Nazionale di Arte Sacra kiáll-on, és a közt. elnök ezüst érmét; 6 üvegablak (kb. 70 m²) a Sao Paulo-i (Brazília) szegyhban; mozaikok (7 m²) a római Istituto di Genetica előcsarnokában, a S. Maria Assunta-tp. homlokzatán és a bari egyhm. szem-ban. - 1954: önálló kiáll. a római Palazzo delle Esposizioniban; Milánóban részt vett a X. Triennale és a VII. Mostra Italiana di Arte Sacra kiáll-okon; rózsaablak a római S. Maria Goretti-tp-ban; pályázat megnyerése után 3 üvegablak (kb. 35 m²) a milánói dómban; mozaikok a római Istituto Scolastico Manieri tanácstermében és (25 m²) a caracasi (Venezuela) S. Pietro-tp-ban. - 1955: üvegablak sorozat (15 m²) Rómában a kanadaiak nemzeti tp-ában; X-XI: önálló kiáll. a luzerni (Svájc) Gewerbemuseumban; mozaik a normai (Velletri m.) S. Clemente-tp-ban. - 1956: 10 üvegablak a római S. Leone Magno-tp-ban; 4 ablak (15 m²) a velletri S. Clemente-szegyh-ban; mozaik Acquaviva delle Fonti (Bari m.) Sant'Agostino-tp-ában és a frascati S. Sebastiano-kórházban; részt vett Svájcban a Flüei Szt Miklós-tp-ra kiírt pályázaton, aranyérmet nyert; X-XI: részt vett a bolognai I. Mostra Nazionale di Arte Sacra contemporanea kiáll-on. - 1957: részt vett Rómában az I. Mostra Nazionale del „Centro Artigianato” és a milánói érsség Mostra di arte Sacra Contemporanea kiáll-on; 5 üvegablak (80 m²) a római S. Pietro Nolasco-tp-ban, mozaik az avellinói C.A.R-kpna homlokzatán. - 1958: 2 üvegablak Samorè bíb. vatikáni magánkpnájában, 3 ablak a kanadaiak nemzeti tp-ában, 2 ablak (6 m²) a luzerni Hofgalerieben; keresztút (tempera) Assisiben a Pro Civitate Cristiana-házban; festmény (25 m²) a kanadaiak nemzeti tp-a szentségi kpnájában; részt vett a bolognai II. Biennale d'Arte Sacra Contemporanea és a Rassegna di Arti Figurative di Roma e del Lazio kiáll-okon. - 1959: 8 gyóntatószék 11 fal- és 48 kristályüvegképpel, s 2 üvegablak a kanadaiak nemzeti tp-a Eymard Szt Péter-Julián kp-jában; 3 üvegajtó (15 m²) az assisi Pro Civitate Cristiana-tp-ban; részt vett a milánói IV. Mostra Biennale di „Arte Sacra per la Chiesa” és a római Mostra „Vedute di Roma” kiáll-okon; 2 üvegablak a tyriai (Szardínia) tp-ban. -

1960: a firenzei S. Cuore-tp. gyóntatószékeiben 4 falkép (6 m²), mozaik keresztút (36 m²); 2 üvegablak (11 m²) a pratói dómban pályázat alapján, 1 ablak Bardi (Parma m.) Villa Mater Gratiae üdülőjében; 4 falkép a minnesotai (USA) Saint Paul-tp-ban; részt vett a nápolyi Mostra d'Oltremare és a római Quadriennale kiáll-okon; a hartfordi (Connecticut, USA) Szt József-szegyh-ban 20 üvegablak 4 jelenettel (50 m²), 18 ablak 18 jelenettel (30 m²), 21 kristályüvegkép az előcsarnokban (60 m²); 10 kristályüvegkép a keresztkútnál (15 m²), 14 keresztúti stációs kép (kő dombormű). - 1960/61: részt vett a római III. Rassegna Arti Figurative di Roma e del Lazio és a triesti Mostra Internazionale d'Arte Sacra kiáll-okon. - 1961: a római S. Leone Magno-tp. keresztelőkpnájában 2 üvegablak (4 m²), kristályüveg képek 6 gyóntatószékben (12 m²); 2 üvegablak (6 m²) az Istituto Manieri-kpnaban; gyűjt. kiáll-okon vett részt Rómában, Assisiben, Novarában, Triestben, Milánóban; mozaikok a római (EUR) marista testvérek tp-ában. - 1962: 5 üvegablak (40 m²) a gaetai S. Giacomo Apostolo-tp-ban; mozaikok (22 m²) Acquaviva delle Fonti (Bari m.) Sant'Agostino-tp-ában; főoltárkép (100 m²) a római Kanadai Vértanúk-tp-ában; kristályüvegen 10 zenélő angyal a római S. Leone Magno-tp-ban; elnyerte a közt. szenátus aranyérmét (G. B. Salvi Sassoferrato-díj); a Római Vásár egyházi kiáll-án dekorációs képek (kb. 150 m²) az EUR-ban; részt vett a bolognai V. Biennale Arte Sacra, és a római Collettive dell'Agostiniana kiáll-okon. - 1963: 20 zászló, antependium (textil), bronz gyertyatartók és egyéb fölszerelési tárgyak; 10 m² kristályüvegkép az altp-ban a kanadaiak nemzeti tp-ában; újabb üvegablak sorozat (kb. 35 m²) a gaetai S. Giacomo Apostolo-tp-ban; 3 üvegablak egy oaklandi (USA) építész műteremben; 1 ablak (4 m²) a velletri S Clemente-szegyh-ban; X-XI: önálló kiáll. a luzerni Hofgalerie-ben; részt vett a bolognai Esposizione Internazionale di pittura e scultura, a maceratai I. biennale Internazionale di Pittura, a bellunói III. Mostra Nazionale di pittura „La Caccia” és a római Collettive dell'Agostiniana kiáll-okon. - 1964: üvegablak (6 m²) a teramói Cuore Immacolato di Maria-tp-ban; mozaik főoltárkép (84 m²) a római (EUR) S. Pietro e Paolo-tp-ban; 10 üvegablak (25m²) a római Új Skót Kollégiumban; mozaik (34 m²) és a keresztkút domborműves bronzfedele a lincolni (Nebraska, USA) szegyh-ban; alakos diszítésű kristályüveg (8 m²) a luzerni Hofgalerie-ben. - 1965: elnyerte a Leone Dehon- és a sassoferratói G. B. Salvi-, valamint a Piccola Europa-díjat; részt vett a római Rassegna di Arte Figurativa „Il Soldato Italiano”, a perugiai Mostra d'Arte Sacra és a bolognai Biennale d'Arte Sacra kiáll-okon; önálló kiáll-a volt a római Galleria Paolinában; mozaikok a caracasi (Venezuela) Libreria Unicában, a római Istituto delle Figlie di Maria Immacolata sulla Via Cassiában (25 m²) és a Via Cassia-i Skót Kollégiumban. - 1967: homlokzati üvegablak (12 m²) a frosinonei szegyh-ban; újabb 12 üvegablak (48 m²) a velletri S Clemente-szegyh-ban; részt vett a római Mostra del Bianco e Nero (Editrice Rizzoli) és a Mostra a favore di Artisti Alluvionati kiáll-okon. - 1968: részt vett a római Prima Mostra Nazionale della Poesia Autografa és a VI. Biennale kiáll-okon; mozaik (60 m²) a teramói Cuore Immacolato di Maria-tp. apszisában; kristályüveg (18 m²) a római S. Leone Magno-tp. szentségi kpnájában; mozaik Rivisondoliban a Ferrara család kpnájában. - 1969: 120 ill. Camillucci Marcello: Né angelo né bestia c. kv-éhez; részt vett a római Carte Segrete galéria grafikus kiáll-án; áll. pályázat nyerteseként a római Direzione Generale di Monopoli di Stato székháza előcsarnokának padlómozaikja (70 m²); homlokzati üvegablak (10 m²) az avezzanói S. Cuore-tp-ban és a római S. Francesca Romana plébtp-ban (Piazza dei Navigatori); mozaik (15 m²) Molfettában, az oratoriánusok Cuore Immacolato di Maria tp-ának kersztelőkpnájában; elnyerte a képviselőház elnökének aranyérmét a IV. Concorso Internazionale di Pittura Terme Luigiane alkalmából. - 1970: 2 moziak (40 m²) a teramói Cuore Immacolato di Maria-tp-ban; 8 üvegablak (100 m²) a viscianói (Nápoly m.) Madonna Consolatrice del Carpinello kegytp-ban; mozaik falkép (60 m²) egy lindenmati (Luzern m., Svájc) szállodában. - 1971: 2 üvegablak (180 m²) a vatikáni, Pier Luigi Nervi tervezte új kihallgatási teremben; 350 ill. Swift: Gulliver c. kv-éhez. - 1972: apszismozaik (kb. 70 m²) a teramói Sacro Cuore-plébtp-ban; 4 olajkép a Vatikáni Múzeumok Arte Religiosa Moderna gyűjt-ében; ill. Leopardi: Passero solitario c. művéhez (Recanati, Pinacoteca comunale, vászon olajkép). - 1973: üvegablak sorozat a vetrallai (Viterbo m.) kármelita-tp-ban és nemzeti pályázat alapján a római Rebibbia börtönben (10 m²). - 1974: a Szentévi Közp. Bizottság felkérésére az 1975-i szentév plakátja; önálló kiáll. a római Pallazzo Braschiban; homlokzati üvegablak (30 m²) a milánói S. Angela-tp-ban. - 1974/75: illusztrációk az Avvenire, a Fiera letteraria s egyéb lapokban. - 1975: pápai megrendelésre 6 (50x70 cm) selyemnyomatból álló sorozat 120 pld-ban; 6 üvegablak (15 m²) a cataniai domonkos nővérek Villa Pacis-házában; az Associazione Artistico-Operaia megrendelésére Chiese e Santi di Roma, 22 (50x70 cm) selyemnyomatból álló sorozat, 190 pld-ban; Capitoliumi okl. és aranyérem. - 1976: 2 rózsa- és 3 üvegablak (16 m²) a chiusafortei (Udine m.) S. Bartolomeo Apostolo-tp-ban; 2 üvegablak (14 m²) az avezzanói S. Cuore-tp-ban; Zenélő angyalok tempera képsorozat VI. Pál magánkpnája sekrestyéjében. - 1977: keresztút (72 m²) Campione d'Italia szegyh-ában; bélyegek a Poste Vaticane számára; Megfeszített Krisztus és Feltámadott Krisztus (kb. 3-3 m²) színes karton az USA számára; 120 ill. Trilussa költeményeihez. - 1978: üvegablak sorozat a sorrentói domonkos nővérek tp-ában és (13 m²) Castagno D'Elsa (Toscana) tp-ában; 1 ablak (kb. 10 m²) Acquaviva delle Fonti (Bari m.) Sant'Agostino-tp-ában; 110 ill. a Regola Sanitaria Salernitanához; a Gli incamminati Accademia és a Pontificia Accademia dei Virtuosi al Pantheon választott tagja; 4 üvegablak (10 m²) a vatikáni Chiesa dei Pellegriniben. - 1979: üvegablak sorozat (18 m²) a cataniai domonkos nővérek Szt József int-ének S. Sisto Vecchio-tp-ában. - 1980: mozaik (185 m²) az avellinói Montevergine kegytp-ban; bélyegek a Poste Vaticane számára. - 1982: rózsaablak és 2 üvegablak (10 m²) a lavellói (Potenza m.) Sant'Antonio-tp-ban; 6 üvegablak (kb. 16 m²) Rómában az orsolyita nőv-ek Via Nomentana-i int-ében; mozaik (kb. 10 m²) a gaetai S. Giacomo-tp-ban; Rómában 2 üvegablak Mons. Sebastiani magánkpnájában és 2 ablak (8 m²) a S. Francesca Romana (Piazza dei Navigatori) plébtp-ban; 8 üvegablak (16 m²) és 1 mozaik oltárkép a chieti S. Anna-tp-ban; részt vett a Mostra di „Galleria Agostiniana”-n, a”Pigna” és római, alatri, collevalenzai és assisibeli kiáll-okon. - 1983: 34 kép Sziénai Szt Katalin életéből a római S. Sabina-tp-ban; 4 bélyegből álló sorozat a rendkívüli szentév alkalmából; üvegablak sorozat (10 m²) a chieti Figlie di S. Giuseppe zárdában, a formiai régi S. Erasmo-tp-ban és (4 m²) Cassano delle Murge (Bari m.) Madre Clelia Merloni-int-ében. - 1984: részt vett a római Mostra collettiva per il XVII Centenario della nascita di San Giorgio és a Mostra di Arte Contemporanea L'Inferno Dantescón és az Architettura e decorazione come catechesi kiáll-okon. - 1985: részt vett a Mostre collettive della Galleria „Agostiniana” kiáll-on; illusztációk a L'Ecos, és a L'Osservatore Romano számára; a Szt Cirill és Metód tiszteletére rendezett Eu. Ökumenikus Összejövetel plakátja; bélyegsorozat a Filatelia Vaticana számára Szt Cirill és Metód emlékére; állami pályázaton nyertes Öregek és gondjaik c. bélyeg. - 1986: plakátterv Szt Ágoston megtérésének 1600 éves jubileumára s részvétel az erről rendezett kiáll-on; ill-sorozat a Solathia c. havi folyóiratba; 32 (50x70 cm) tempera kép Mongelli Giovanni OSB: Episodi della vita di San Guilelmo c. kv-éhez; mozaik keresztút (60 m²) a teramói Szűz Mária oblátus atyák S. Cuore-tp-ában; 3 üvegablak Pontificia Accademia Ecclesiastica kpnájában (Piazza della Minerva); részt vett a pescarai II. Biennale Nazionale d'Arte Sacra kiáll-on; illusztációk a L'Osservatore Romano számára. - 1987: műv. tevékenysége elismeréséül elnyerte a 7. Targa Europát; rózsaablak a formiai S. Erasmo-tp-ban; illusztrációk a L'Ecos, a L'Osservatore Romano és a pápai szertartáskv. számára; Tarquiniában 6 üvegablak a S. Giovanni-, 1 ablak a S. Leonardo-tp-ban; külön teremben állított ki a római Mostra di Arte Contemporanea kiáll-on. -

1988: 2 nagy üvegablak a vatikáni Redemptoris Mater- (korábban Matild-) kpnában; nagy üvegablak (kb. 25 m²) a milánói dóm 600-ban megkezdett sorozatának utolsó ablakaként; bélyegek a Poste Vaticane számára. - 1989: Rómában 2 üvegablak a portugál nővérek Fatimai Madonna-villájának kpnájában és 3 ablak a Svéd Szt Brigitta-tp-ban (Piazza Farnese); 2 mozaik (15 m²) a tarquiniai S. Leonardo-tp-ban; 4 temperakép a Fiderpublici CISL Lazio számára; 20 temperakép Virgilio Noé bíb. kv-éhez. -

1990: mozaik oltárkép (14 m²) S. Benedetto del Trontoban a szakramentinus atyák tpában; 5 üvegablak (20 m²) Sant'Agnello (Sorrento mellett) S. Cuore di Maria e Giuseppe-tp-ában. - 1991: 8 üvegablak (60 m²) a rivisondoli (L'Aquila m.) S. Nicola-tp-ban; kristályüvegfal (36 m²) a római S. Leone Magno-tp-ban; 3 üvegablak a chieti S. Anna-tp-ban. - 1992: olajkép (kb. 10 m²) a loretói zarándokházban; kristályüveg képsorozat (10 m²) a teramói Szűz Mária oblátus atyák S. Cuore tp-a bejáratánál; üvegablak Rómában a norvég „Nycomed” cég székházában; 2 bélyeg a Poste Vaticane, illusztrációk a L'Osservatore Romano számára. - 1993: 2 üvegablak sorozat (8-8 m²) a farfai és olgiatai (Róma m.) S. Brigitta zárdákban; 4 bélyeg a Filatelia Vaticana számára a Sevillai Nemzetk. Euch. Kongr. alkalmából; illusztrációk a L'Osservatore Romano számára. - 1994: 4 bélyegből álló sorozat a Filatelia Vaticana számára a Család Nemzetközi éve alkalmából. - 1995: rózsaablak (450 cm átm.) a római Maria Maggiore-baz-ban; pályázat megnyerése után 3 nagy üvegablak (egyenként 14 x 2 m) Palma di Mallorca (Spo.) szegyh-ában; rózsaablak (160 x 300 cm) Poggio Cinolfo (Carsoli) bencés konvent kpnájában; 5 üvegablak (35 m²) a latinai S. Rita-tp-ban.  s.k.

ML 1966. II:331. (1949: távozott) - Bölöny III:31.

Hajnal Mátyás, SJ (Nagyszombat, Pozsony vm., 1578. ápr. 23.-Bécs, 1644. máj. 28.): tanár, hitszónok. - 1598. II. 4: Alamócon lépett be a JT-ba. 1598-99: novíc. Brünnben. 1601-07: Grácban Pázmány Péter tanítványa, közben 1603: Vágsellyén grammatikát tanított. 1607: pappá szent., a 3. próbaévet 1609: Eberndorfban töltötte. 1610/11: Alamócon, 1612: Zágrábban, 1612-15: Grácban, 1618: Homonnán, 1619: Nagyszombatban, 1620: Bécsben, 1621: Zágrábban tanár és hitszónok. 1622-43: Nagyszombatban Esterházy Miklós nádor udvari papja, a családnak és házanépének lelki gondozója, tanítója. - M: Az Jesus Szívét szerető szíveknek ájtatosságára... könyvecske. Bécs, 1629. - Az igaz isteni tiszteletnek tiszta tüköre. Pozsony, 1638. - Ki-tett czégér. Uo., 1640. - A ki-tett czégérnek fellyebb emelt czégére. Uo., 1641-43. - Kiadások: Az Jesus szívét szerető szíveknek ájtatosságára könyvecske. Bp., 1932. (M. Irod. Ritkaságok 17.) - RMKT XVII/7:71, 466. B.I.

ItK 1930:360. (Timár Kálmán: Adalék ~ életéhez); 1960:319. (Klaniczay Tibor: A m. barokk irod. kialakulása; Uaz fr-ul: Acta Litteraria 1961:131); 1970:284. (Alexa Károly: A misztika stíluselemei a régi m. költői nyelvben), 519. (Holl Béla: ~ elmélkedő kv-ének versei) - Kat. Szle 1937:647. (Rónay György: Misztika és ellenreformáció) - Gyenis II:125. (Clauser Mihály: ~) - Cat. SJ Au. I:683.

Hajnal Zsigmond Imre, OPraem (Hejce, Abaúj-Torna vm., 1909. dec. 30.-): gimnáziumi tanár. - Gödöllőn 1930. X. 5: lépett a jászóvári prem. r-be, 1935. XII. 15: ünn. fog-at tett, XII. 29: pappá szent. 1938: mat-fiz. szakos tanári okl-et szerzett. 1937-38: Bpen a Norbertinum tanulm. felügy-je, 1938-48: Gödöllőn gimn. tanár, 1946-48: nevelőint. rektor is, 1947-48: gimn. ig. 1948: a bp-terézvárosi pléb. kisegítő lelkésze, 1950: Salgótarjánban tanár, 1958: Bpen a Róbert Károly krt. kórház tisztviselője, 1960-71: nyugdíjazásáig Szentendrén a ferences gimn. tanára. - M: A mennyiségtan érettségi kézikv-e. 2. kiad. Pécs, 1944. 88

Jámbor 1940:144. (*Göncruszka) - Jászóvári prem. névtár 1944:142. (*Hejce) - Stefancsik-Kovács 1978:93. (57.) (*Hejce)


Hajnal János (Bp., 1913. aug. 26.–Róma, 2010. okt. 9.): egyházművész. Lásd MKL IV:493. Rómában a Nagy Szt Leó-tp-ban temették.