🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kakas
következő 🡲

kakas (lat. gallus): szárnyas állatok, főként a házityúk hímje. A herélt ~ a kappan. A régi m. nyelv kantyúknak is mondta. - Az ókorban a harci kedv, a fényszeretet és a fajfenntartás ösztönének jelképe. Gyakran ábrázolták oszlopon. A gör-öknél Arésznek sztelve Minerva sisakját díszítette. A rómaiak az éberség jelképeként Merkurnak, Apollónak és a Napnak sztelték. - A Szentírásban a ~ időjós az →ibisszel együtt (Jób 38,36 a Vg-ban). A Péld 30,31: az →oroszlánnal és a →bakkal a szépen lépegető állatok egyike. Egy Tell en-Nasbéban talált Kr. e. 6. sz. pecséten ~viadal látható. Egy korábbi ábrázolása ed-Dzsibből származik. - Az ÚSz-ben a hajnal hírnöke, Péternek eszébe juttatta az Úr szavát (Mt 26,34.74). - Ikgr. A fölkelő nap hírnökeként a világosság, az üdvösség, azaz Krisztus szimbóluma. A sírokon ábrázolt ~viadalok életszimbólumok. A ker. műv-ben Péter tagadása folytán lett a bűnbánat jelképe, s került a →szenvedés eszközei közé, rendszerint a →passióoszlopok tetejére. Kísérő fölirattal a föltámadás szimbóluma. Az aquileai baz. 4. sz. mozaikján a bűnbánatra hívó Krisztusra utal. Nagy Szt Gergely szerint a jó prédikátor képe, ezért a 9. sz-tól tp-tornyok csúcsára tették, mert mindig szembefordul a széllel és ébreszti a sötétben alvókat. Mo-on csak ref. tp-ok tornyát díszíti. - A ~ és kukorékolása a babonában és a népmesékben gyakran gonosz-, ill. kísértetűző, hiszen a boszorkányoknak és a gonosz szellemeknek csak éjféltől az első ~szóig van hatalmuk. A vörös ~ a gyújtogatás, a tűzvész jelképe: ha fölszáll, továbbviszi a lángokat. Szamos menti hiedelem szerint az elásott kincset tüzes ~ őrzi, és megégeti a kincskeresőket. Vsz. az ókori ~viadalok ábrázolásai alapján a ~ a harag és a veszekedés jelképe, a fr. forr. hadijelvénye lett. A ker. műv-ben a bakhoz hasonlóan a testiség bűnét is kifejezheti. Gyóntatószékek díszítő elemei között a bűnbánatra utalva ábrázolták. - Szt Péter ap., Szt Ottília (visszanyert látására utal), Szt Vitus attrib-a. - A nappalok karácsony éjszakájától kezdve hosszabbodnak, a nép nyelvén: egy ~lépéssel. **

LThK IV:1321. - Kirschbaum II:205. - Lipffert 1976:30. - Sachs 1980:160. - KML 1986:161. - Takács 1986:82. - BL:910. - Bálint 1989:7.

Kakas János (Buda, 1483-Pécs, 1513 u.): kanonok. - Budai polgárcsalád fiaként a bécsi és a krakkói egy-en tanult. Egerben, 1510-13: a bolognai egy-en tanított. 1513. I. 30: pécsi knk. 1965: megtalálták naptári följegyzéseit. 88

Veress 1941:416. - Tanulmányok Bp. múltjából XVIII. Bp., 1971. (Kubinyi András: Budai ~ és tört. feljegyzései)