🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Rosmini-Serbati
következő 🡲

Rosmini-Serbati, Antonio (Rovereto, Trentino, Itália, 1797. márc. 24.-Stresa, 1855. júl. 1.): teológus, filozófus. - Nagykereskedő családból származott. 1821: pappá szentelték, s a következő néhány évben dolgozta ki fil-ját, amelyet azután egész életében számos kötetben adott közre. Megalapította a Szeretet Intézményét (→rosminiánusok). ~t sokszor vádolták eretnekséggel, fil-ját →ontologizmussal, több írása indexre is került, IX. Pius p. 1854: kivette a cenzúra alól műveit. 1887: azonban XIII. Leó p. elítélt ~ műveiben található 40 tételt. - ~ a tomizmussal szemben a hit objektivitásának biztosítékát az →intuícióban látta. Fil-jának alapja a →lét velünk született eszméje, amely minden tudásunk előföltétele. Ez az alapjában véve platonikus eszme nem kantiánus, objektív és független az elmétől, amely elgondolja őt. Mégis a gondolkodó elmét befolyásolja. Nem is az Istennel azonos, akinek létét lehet ugyan filozófiailag bizonyítani, de természetét csupán a kinyilatkoztatás és a kegyelem tárja föl. Fő vonalaiban ortodox filozófia, noha Kant is befolyásolta; ~ jelentősége abban áll, hogy megismertette hazájával a →német idealizmust, és így előkészítette a modern olasz idealizmus útját. - M: Saggio sopra la felicità. Rovereto, 1822. - Massime di perfezione cristiana. Roma, 1830. - Il rinnovamento della filisofia in Italia. Uo., 1836. - Filosofia della morale. Uo., 1837. - L'antropologia in servizio della scienza morale. Uo., 1838. - Trattato della coscienza morale. Uo., 1839. - Filosofia della politica. Uo., 1839. - Nuovo saggio sull'origine delle idee. 1-4. köt. Uo., 1839. - Filosofia del Diritto. 1-2. köt. Uo., 1841-45. - Sistema filosofico di A. R. Torino, 1845. - Teodicea. Milano, 1845. - La costituzione secondo la giustizia sociale. Uo., 1848. - Delle cinque piaghe della S. Chiesa. Lugano, 1848. - Il comunismo e il socialismo. Napoli, 1849. - Logica. Torino, 1854. - Aristotele, esposto ed esaminato. Uo., 1857. - Teosofia. 1-5. köt. Uo., 1859-74. - Saggio storico-critico sulle Categorie e la dialettica. Uo., 1882. - Antropologia sopranaturale. 1-3. köt. Casale, 1884. - Della naturale costituzione della società civile. Rovereto, 1887. - Compendio di Etica e breve storia di essa. Roma, 1907. - Leveleit 13 köt-ben 1905: Torinóban, 3 köt-ben 1962-64: Milánóban adták ki. **

Pázmány Zoltán Zsigmond: R-S. tana az eszmék eredetéről. Bp., 1890. - VIL XII:184. - LThK 1993. VIII:1311.